“Alma mater Studiorum”: příklad dobré praxe ve vzdělávání učitelů

Obsah hlavního článku

Kateřina Jančaříková

Abstrakt

Projekt Alma Mater Studiorum, který byl realizován v letech 2010-2012, se zaměřuje na další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků Středočeského kraje v oblasti EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta). V rámci projektu vytvořili odborníci (lektoři) z různých pracovišť převážně Univerzity Karlovy 22 kurzů (15 seminářů a 7 exkurzí), které byly následně akreditovány MŠMT a ke kterým byly připraveny informační brožurky. Celkově bylo projektem podpořeno více 961 účastníků z řad cílové skupiny. V tomto příspěvku popíšeme proces tvorby seminářů a exkurzí (počínaje výzkumným hledáním témat – „bílých míst“ české EVVO, konče výběrem lektorů) a podělíme se s nabytými zkušenostmi. Ve výzkumné části příspěvku budeme hodnotit několik vybraných otázek z dotazníku, který účastníci vyplňovali.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Jančaříková, K. (2018). “Alma mater Studiorum”: příklad dobré praxe ve vzdělávání učitelů. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.573
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Kateřina Jančaříková, Pedagogická fakulta UK

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Vedoucí Centra environmentálního vzdělávání a výchovy UK-PedF

Reference

Bočková, V. Celoživotní vzdělávání – výzva nebo povinnost? Olomouc : Andragogé, 2000. ISBN 80-244-0155-X.

Jančaříková, K. Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ. Praha, 2008. 107 s. UK, PedF. Vedoucí dizertační práce RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

Kohnová, J. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: Univerzita Karlova v Praze – pedagogická fakulta, 2004, 183 s., ISBN 80-7290-148-6.

Palán, Z. Další vzdělávání ve světě změn. 1. vyd. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. ISBN 978-80-86723-31-0.

Alma mater Studiorum – webové stránky: http://almamater.cuni.cz

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007. Dostupné na WWW: https://www.databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-ceske-republiky-na-obdobi-2015-2020

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>