Environmentální výchova na prvním stupni základních škol

Autoři

  • Kateřina Jančaříková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.141

Abstrakt

Práce vzniká se záměrem vytvořit nový, moderní koncept environmentální výchovy na prvním stupni základních škol. Takový koncept, který by odpovídal měnícím se podmínkám ve školách a který by reagoval na měnící se projevy chování žáků (srovnej Příloha I/7). Česká environmentální výchova nese všechny znaky tzv. „dobré školy" - má tradici, učitele, nestory, kontakty v zahraničí, historii a budoucnost (Činčera, 2007). Vědecká práce se ovšem nemůže spokojit s (především) intuitivně předávanými tezemi, tak jak to dosud dělala česká škola environmentální výchovy. Přirozenou snahou nově vznikajícího oboru environmentální výchova revidovat a výzkumně podložit všeobecně přijímané pravdy, ověřit metody, provádět autoevaluaci a evaluaci, popř. se snažit objevit dosud neobjevené.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Publikováno

22. 12. 2009

Jak citovat

Jančaříková, K. (2009). Environmentální výchova na prvním stupni základních škol. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.141

Číslo

Sekce

Inspirace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>