Přírodovědná inteligence: diagnostika a péče o přírodovědně talentované žáky a studenty v ČR

Obsah hlavního článku

Kateřina Jančaříková

Abstrakt

Článek stručně představuje teorii rozličných inteligencí Howarda Gardnera a tzv. inteligenční spektrum. Podrobně se věnuje tzv. osmé – přírodovědné inteligenci. Nabízí rešeršní přehled jejích projevů, který poslouží k vytvoření diagnostiky tohoto nadání. Diskutuje postavení dítěte s přírodovědnou inteligencí ve třídě, škole i v rodině. Upozorňuje na problematiku hodnocení a navrhuje dbát na to, aby hodnocení bylo tzv. spravedlivé i k inteligencím (jako je např. portfoliové hodnocení). Upozorňuje na skutečnost, že k rozvíjení přírodovědné inteligence jsou v současnosti nezbytné mimoškolní a zájmové aktivity. A představuje dvě z nich - Sněm dětí ČR a Projekt Krajina domova. Článek obsahuje 9 kazuistik (vybraných z literatury i z vlastních výzkumných záznamů).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Jančaříková, K. (2019). Přírodovědná inteligence: diagnostika a péče o přírodovědně talentované žáky a studenty v ČR. Envigogika, 14(2). https://doi.org/10.14712/18023061.603
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Kateřina Jančaříková, Pedagogická fakulta UK

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Vedoucí Centra environmentálního vzdělávání a výchovy UK-PedF

Reference

Asociace malých debrujárů ČR. Prezentace jednotlivých klubů. Retrieved from https://www.debrujar.cz/

A Rocha,.Retrieved from https://www.arocha.cz/cs/

Campbell, B. (2005). The Naturalist Intelligence. Retrieved from http://www.newhorizons.org/strategies/mi/campbell.htm

Clayton, S., Myers, G, (2009). Conservation psychology: Understanding and promo-ting human care for nature. Oxford: Wiley-Blackwell.

Franěk, M. (2000). Odcizení přírodě a možnosti environmentální výchovy. Zpravodaj MŽP, 6(6), 14-15.

Gardner, H. (1999). Dimenze myšlení. Praha: Portál.

Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The theory in Practise. New York: Basic Books.

Gardner, H. Multiple Intelligences After Twenty Years. [on-line]: American Educatio-nal Research Association. April, 2003. 21. Retrieved from http://jru1.colled.msstate.edu/frame2/pwpoint/Perla_Multiple%20intelligences.pdf

Jančaříková, K. (2007). Žákovské portfolio – vhodná forma hodnocení environmen-tální výchovy. Envigogika, 2 (3), Retrieved from https://doi.org/10.14712/18023061.23

Kovář, P. (1989). Klíč k rovnováze: Dvanáct rozhovorů o ekologické botanice předev-ším. Hradec Králové: Kruh.

Krajina domova (2009). Retrieved from http://krajina.zivly.cz

Meyer, M. (1997). Learning and Teaching Through the Naturalist Intelligence. . Re-trieved from http://www.newhorizons.org/strategies/environmental/meyer.htm

Mündl, K. (1992). Zachraňme naději: Rozhovory s Konradem Lorenzem. Praha: Pa-norama.

Seton, E. T. (1997). Cesta životem a přírodou. Praha: Orbis.

Sněm dětí ČR. Webové stránky (2009). Retrieved from http://sdcr.koniklec.cz/osnemu.html

Spilková, V. (1997). Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze.

Environmental education: Teacher Resource Handbook: A practical Guide for K - 12 Environmental Education (1993). Thousand Oaks, California: Corwin press.

Wilson, L. O. The Eighth Intelligence: Naturalistic Intelligence. Retrieved from http://www.newhorizons.org/strategies/environmental/wilson2.htm

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>