Informace pro knihovníky

Prosíme knihovníky, aby zařadili tento časopis mezi elektronické zdroje uváděné na stránkách knihovny. Pro pracovníky jejich fakulty může být zajímavé uvést, že open source publishing system tohoto časopisu lze využít k distribuci online verze časopisů, které případně editují (viz Open Journal Systems).