DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.2011.6.1

Publikováno: 05. 05. 2011

Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání

Jana Dlouhá, Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, Hana Scholleová

Komenský se vrací

Zdeněk Sedláček