Vzdělání k udržitelné spotřebě a životnímu stylu – cíle a výstupy

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
https://orcid.org/0000-0002-9660-5594
Laura Henderson
https://orcid.org/0000-0001-9711-6699
Roman Kroufek
https://orcid.org/0000-0003-4188-8715
Kateřina Jančaříková
https://orcid.org/0000-0003-4339-9990
Simona Neprašová

Abstrakt

Článek rekapituluje teoretická východiska vzdělávání zaměřeného na rozvíjení návyků a chování v oblasti udržitelné spotřeby, a jejich prostřednictvím i na celkovou změnu životního stylu. Zdůrazňuje význam transformativního učení jakožto základního rámce pro tento typ učení, hledá související koncepty, které pomohou stanovit relevantní vzdělávací cíle – aktivní přístup, akční kompetence, klíčové kompetence pro udržitelnost. Autoři diskutují též nástroje, kterými by tyto cíle byly dosažitelné ve školní výuce: pro citlivou povahu transformativního učení a jeho působení na vnitřní změny osobnosti navrhují postupy vzdělávání pro budoucnost, kreativního učení nebo ty, jež jsou uplatňovány při řešení konfliktů a v rámci celoinstitucionálního přístupu. Rekapitulují a zobecňují zkušenosti s designem programu odpovědné spotřeby pro děti/žáky/studenty mateřských až středních škol, a vyvozují závěry pro využití konceptu transformativního učení ve vzdělávání dětí (ve srovnání s učením dospělých). Výsledkem teoretických úvah i společných aktivit v praxi je návrh hodnotícího nástroje, pomocí kterého lze reflektovat postup při naplňování vzdělávacích cílů v dané oblasti – kompetencí k odpovědné spotřebě a změně životního stylu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J., Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., & Neprašová, S. (2021). Vzdělání k udržitelné spotřebě a životnímu stylu – cíle a výstupy. Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.619
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jana Dlouhá, Univerzita Karlova

Odpovědný redaktor Envigogiky. Výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí UK, spoluzakladatel znalostní báze Enviwiki; vice-prezident mezinárodní sítě vysokých škol Copernicus Alliance. Zabývá se transformací vzdělávacího systému i metod; k odborným zájmům patří elektronická média, otevřené vzdělávací zdroje, sociální učení a participativní postupy ve veřejném dialogu.

Laura Henderson, Univerzita Karlova

Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Reference

Aboytes, J. G. R., & Barth, M. (2020). Transformative learning in the field of sustainability: a sys-tematic literature review (1999-2019). International Journal of Sustainability in Higher Education, 21(5), 993-1013. https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2019-0168

Andel, J. (2015). Why democracy needs the arts and culture [2nd Council of Europe Platform Ex-change on Culture and Digitisation].

Assembly, U. G. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations, Treaty Series, 1577(3), 1-23.

Bivens, F., Moriarty, K., & Taylor, P. (2009). Transformative Education and its Potential for Chan-ging the Lives of Children in Disempowering Contexts. IDS Bulletion, 40(1). https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2009.00014.x

Boström, M., Anderson, E., Berg, M., Gustafsson, E., Hysing, E., Lidskog, R., Löfmarck, E., Ojala, M., Olsson, J., Singleton, B. E., Svengerg, S., Uggla, Y., & Öhman, J. (2018). Conditions for Trans-formative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainabili-ty, 10, 4479. https://doi.org/10.3390/su10124479

Buckler, C., & Creech, H. (2014). Shaping the future we want. UN Decade of Education for Susta-inable Development. Final report. UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230302e.pdf

Cottafava, D., Cavaglià, G., & Corazza, L. (2019). Education of sustainable development goals through students active engagement: A transformative learning experience. Sustanability Accoun-ting, Management and Policy Journal, 10(3). https://doi.org/10.1108/SAMPJ-05-2018-0152

Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E. S., Ngo, H. T., Agard, J., Arneth, A., Balvanera, P., Brauman, K. A., Butchart, S. H. M., Chan, K. M. A., Garibaldi, L. A., Ichii, K., Liu, J., Subramanian, S. M., Mid-gley, G. F., Miloslavich, P., Molnár, Z., Obura, D., Pfaff, A., … Zayas, C. N. (2019). Pervasive hu-man-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change. Science, 366(6471), eaax3100. https://doi.org/10.1126/science.aax3100

Dewey, J. (1934). Art as experience. Minton, Balch.

Dlouhá, J., Heras, R., Mulà, I., Salgado, F.P., & Henderson, L. (2019). Competences to Address SDGs in Higher Education—A Reflection on the Equilibrium between Systemic and Personal Approa-ches to Achieve Transformative Action. Sustainability, 11, 3664. https://doi.org/10.3390/su11133664

Dlouhá, J., Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., & Neprašová, S. (2020). Udržitelná spo-třeba a životní styl jako vzdělávací téma: Jaké vzdělávací cíle si stanovit, když chceme předjímat společenské změny? (Sustainable Consumption and Lifestyle as a theme in education. What educa-tional goals do we set when we want to anticipate social change?) Envigogika, 15(1). DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.608

Dvořáková, M. (2012). Teorie transformativního učení (se) dospělých. Studia paedagogica, 17(1), 59–74. Online https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/305/423.

Fielding, M. (2004). Transformative approaches to student voice: Theoretical underpinnings, recal-citrant realities. British educational research journal, 30(2), 295-311. On-line: https://doi.org/10.1080/0141192042000195236

Gadsden, V. L., & Gadsden, V. L. (2008). The arts and education: Knowledge generation, pedago-gy, and the discourse of learning. Review of Research in Education, 29–61. Online: https://doi.org/10.3102/0091732X07309691

Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. NYC: Basic Books.

Gidley, J., Bateman, D., & Smith, C. (2004). Futures in Education: Principles, practices and poten-tial, (Monograph No 5; The Strategic Foresight Monograph Series).

Gidley, Jennifer. (2001). ‘Education for All’ or Education for Wisdom? Unfolding Learning Societies: Deepening the Dialogues. Online: https://www.researchgate.net/profile/Jennifer-Gi-dley/publication/238785446_%27Education_for_All%27_or_Education_for_Wisdom/links/00b49531926eb6e008000000/Education-for-All-or-Education-for-Wisdom.pdf

Henderson, L. (2021). Syntéza kreativního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České repub-lice. Envigogika, 16(1).

Henderson, L., Dlouhá, J. (2021). Myšlení budoucnosti a potřebnost transformativního přístupu ve vzdělávání. Envigogika, 16(1).

Hicks, D. (2002). Postmodern education: A futures perspective. In Advancing Futures (pp. 321–330). Praeger.

hooks, b. (1994). Teaching to Transgress. Education as the practice of freedom. London: Routled-ge.

Hunter, M. A., Aprill, A., Hill, A., & Emery, S. (2018). Education, Arts and Sustainability. Singapore: Springer.

Jensen, B. B., & Schnack, K. (1997). The Action Competence Approach in Environmental Education. Environmental Education Research, 3(2), 163–178. https://doi.org/10.1080/1350462970030205

Keulartz, J. (2009). Boundary-work, Pluralism and the Environment. A Companion to the Philo-sophy of Technology, 263–269.

Kitchenham, A. (2008). The Evolution of John Mezirow’s Transformative Learning Theory. Journal of Transformative Education, 6(2), 104–123. https://doi.org/10.1177/1541344608322678

Leal Filho, W., Raath, S., Lazzarini, B., Vargas, V. R., de Souza, L., Anholon, R., Quelhas, O. L. G., Haddad, R., Klavins, M., & Orlovic, V. L. (2018). The role of transformation in learning and educti-on for sustainability. Journal of Cleaner Production, 199. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.017

Lundy, L. (2007). ‘Voice’ is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927–942. https://doi.org/10.1080/01411920701657033

Mezirow, J. (1978). Perspective transformation. Adult Education, 28, 100-110. Online: https://doi.org/10.1177/074171367802800202

Mezirow, J. (1994). Understanding transformation theory. Adult Education Quarterly, 44(4), 222-232. Online: https://doi.org/10.1177/074171369404400403

Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. New Directions for Adult and Con-tinuing Education, 74, 5-12. http://dx.doi.org/10.1002/ace.7401

Mezirow, J. (2006). An overview of transformative learning. In P. Sutherland & J. Crowther (Eds.), Lifelong learning: Concepts and contexts (pp. 24-38). New York: Routledge

Nerstrom, N. (2014). An Emerging Model for Transformative Learning. Adult Education Research Conference. https://newprairiepress.org/aerc/2014/papers/55

NPI (2021). Přehled změn v RVP ZV. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní peda-gogický institut České republiky. Online https://revize.edu.cz/prehled-zmen-v-rvp-zv

Percy-Smith, B., & Burns, D. (2013). Exploring the role of children and young people as agents of change in sustainable community development. Local Environment, 18(3), 323–339. Online https://doi.org/10.1080/13549839.2012.729565

Ramos, J. (2005). Futures education as temporal conscientisation. Social Alternatives, 24(4), 25–31.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, AAsa, Chapin III, F. S., Lambin, E., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., & Schellnhuber, H. J. (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe ope-rating space for humanity. Ecology and society, 14(2). Online https://www.jstor.org/stable/26268316

Sokol, J. (2000). Člověk jako osoba. Praha: IZV UK [od druhého vydání vychází pod názvem Filozo-fická antropologie].

Tilbury, D., & Mulà, I. (2009). Review of education for sustainable development policies from a cultural diversity and intercultural dialogue: Gaps and opportunities for future action. Paris: UNES-CO. Online http://unesco.atlasproject.eu/unesco/file/9b54091b-312e-4b5d-9df2-2225e0c81ca1/c8c7fe00-c770-11e1-9b21-0800200c9a66/211750e.pdf

UN (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. UN General Assembly, A/RES/70/1. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

UNECE. (2011). Learning for the future: Competences in Education for Sustainable Development ECE/CEP/AC.13/2011/6. Online https://unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf

UNESCO (2014). Shaping the Future We Want. UN Decade of Education for Sustainable Develop-ment (2005-2014), Final Report.

UNESCO (2016). Global education monitoring report. Education for people and planet: Creating sustainable futures for all. UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf

UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives. UNESCO. Online http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf

Vaish, A., Grossmann, T., & Woodward, A. (2008). Not all emotions are created equal: The negati-vity bias in social-emotional development. Psychological Bulletin, 134(3), 383–403. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.3.383

Veselá, J. (2016). Cyklus perspektivní transformace jako nástroj evaluace služeb kariérového pora-denství. Masarykova univerzita, Filoz. ofická fakulta, Ústav pedagogických věd. https://theses.cz/id/qzwugy

Vosniadou, S. (2009). International handbook of research on conceptual change. Routledge.

VÚP (2011). Doporučené očekávané výstupy. Environmentální výchova v základním vzdělávání. Metodická podpora. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, červen 2011, 1. vydání ISBN: 978-80-87000-76-2. Online https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=29297&view=4001

Wals, A., & Jickling, B. (2009). A framework for young people’s participation in sustainability. Young people, education, and sustainable development: Exploring principles, perspectives, and praxis, 77-84.

Wals, A. E. (2019). Sustainability-oriented ecologies of learning. In: Learning Ecologies: Sightings, Possibilities and Emerging Practices, edited by Ronald Barnett and Norman Jackson, 61–78. Taylor & Francis: Abingdon, UK.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>