The Naturalist Intelligence: How to Diagnose and Support Naturalist Talented Pupils and Students in Czech Republic

Authors

  • Kateřina Jančaříková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.43

Keywords:

Multiple Intelligences Theory, naturalist intelligence, talented child, environmental education, didactis of biology

Abstract

The article focuses on one of the natural intelligences of the eight intelligences from Multiple Intelligences Theory by Howard Gardner. There is a brief summary of the features of Natural Intelligence in the article. We could therefore prepare diagnostic material for teachers and parents. The article discusses the position of naturally gifted child in class, school and family. The article expounds on the problems of evaluation and provides advice on the development of correct assessment (such as portfolio assessment). We need after-school activities for developing children with high natural intelligence. The article presents two Czech after-school activities (Sněmu dětí ČR and Projekt Krajina domova). There are nine casuistries (from literature and the author's own research) in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asociace malých debrujárů ČR. Prezentace jednotlivých klubů. Dostupné na <http://debrujar.adam.cz/prezenta.htm>.

A rocha. Dostupné na <http://cz.arocha.org/domu>.

CAMPBELL, B. The Naturalist Intelligence. [online]. Poslední úpravy květen 1997. [cit. 28.12. 2005]. 3s. Dostupné na <http://www.newhorizons.org/strategies/mi/campbell.htm>.

CLAYTON, S., MYERS, G. Conservation psychology : Underestanding and promoting human care for nature. 1st. ed. Oxford : Wiley-Blackwell, 2009. 245p. ISBN 978-4051-9409-9.

FRANĚK, M. Odcizení přírodě a možnosti environmentální výchovy. Zpravodaj MŽP, 6/2000, 14 -15.

GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha : Portál, 1999. 398s.

GARDNER, H. Multiple Intelligences : The theory in Practise. USA, New Yourk : Basic books, 1993. 304s. ISBN 0-465-01822-X.

GARDNER, H. Multiple Intelligences After Twenty Years. [on-line]. Chicago, Illinois: American Educational Research Association. April, 2003. 21. [cit.1.1.2006]. Dostupné na http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG_MI_after_20_years.pdf.

Jančaříková, K. (2007). Žákovské portfolio – vhodná forma hodnocení environmentální výchovy. Envigogika, 2(3). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/23

KOVÁŘ, P. Klíč k rovnováze : Dvanáct rozhovorů o ekologické botanice především...1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1989. 141s. ISBN 80-7031-132-0.

Krajina domova. [online]. 2009. Dostupné na http://krajina.zivly.cz.

MEYER, M. Learning and Teaching Through the Naturalist Intelligence. [online]. 1997. [cit. 15. 10. 2005]. 7s. Dostupné na http://www.newhorizons.org/strategies/environmental/meyer.htm.

MÜNDL, K. Zachraňme naději: Rozhovory s Konradem Lorenzem. 1. vyd. Praha : Panorama, 1992. 152s. Bez ISBN.

SETON, ET. Cesta životem a přírodou. 1. vyd. Praha : Orbis, 1977. 350s. ISBN neuvedeno.

Sněm dětí ČR. Webové stránky. [online]. 2009. Dostupné na http://sdcr.koniklec.cz/osnemu.html.

SPILKOVÁ V. Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Pedagogická fakulta UK v raze, Praha: 1997, 121s. ISBN 80-86039-41-2.

WILKE, RJ. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K - 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.

WILSON, L.O. The Eight Intelligence: Naturalistic Intelligence. [online]. Poslední úpravy 1998. [cit. 2005-12-28]. Dostupné na http://www.newhorizons.org/strategies/environmental/wilson2.htm.

Published

22. 12. 2009

How to Cite

Jančaříková, K. (2009). The Naturalist Intelligence: How to Diagnose and Support Naturalist Talented Pupils and Students in Czech Republic. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.43

Issue

Section

Reviewed Papers

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>