Zooasistence in pedagogical praxis

Authors

  • Kateřina Jančaříková

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.44

Keywords:

zooterapie, zooasistence, humánně-animální interakce, řízený a spontánní rozvoj osobnosti, individuální i skupinová stimulace, návštěvní environmentální programy, ekopsychologie

Abstract

We can see the development of human-animal interaction (by therapy or pedagogy) in the countries of the EU.
The development is a way of reducing human alienation of the process of nature.
The article presents terminology and zooasistence problems as well as presenting qualitative research undertaken in Czech schools. The research points to a spontaneous "pet trend" in Czech schools, describes its risks and recommends what to do so that AAE (Animal Assisted Education) will be more effective. There is a new course The Potential of Zooasistance in the Process of Education, which has been accredited at Charles University - Faculty of Education.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BAJTLEROVÁ, I. Využití canisterapie v ambulanci klinické logopedie. In Svobodová, I. aj. (eds). Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat : Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. str. 58 - 64. ISBN 978-80-213-1773-4.

BAARDA, B., ENDENBURG, N. The Role of Pets in Enhancing Human Well-being: Effects on Child Development. [online]. [cit. 2009-10-23]. Dostupné na http://www.deltasociety.org/Document.Doc?id=25.

DVOŘÁKOVÁ, T., JANURA, M. Měření tlakových sil na kontaktu těla jezdce a hřbetu koně v hipoterapii. In Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat : Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. 119s. ISBN 978-80-213-1773-4.

GALAJDOVÁ. L. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. 1. vyd. Praha : Grada Publisching, 1999. 160s. ISBN: 80-7169-789-3.

HERZOG, W. Grizzly Man. [DVD]. Lions Gate, 2005.

CHVÁTALOVÁ, H. Psi pro zdraví a pohodu. Děti a my. III/2003. Ročník XXXIII. str. 32-33. Pozn.: Krátký, ale významný článek o canisterapii. ISSN 0323-1879.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální výchova na prvním stupni ZŠ. Praha, 2008. 107 s. UK-PedF. Vedoucí dizertační práce RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přílohy disertační práce. Praha, 2008. 107 s. UK-PedF. Vedoucí dizertační práce RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

KUČERA, M. [ed.] Pražská skupina školní etnografie : Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005. 556s. ISBN 80-246-0924-X.

LÉVI-STRAUSS C. Myšlení přírodních národů. 1. vyd. Praha : Dauphin, 1996. str. 365. ISBN 80-901842-9-4.

ODENDAAL, J. Zvířata a naše mentální zdraví : Proč, co a jak. 1. vyd. Praha : Brázda, 2007. 176s. ISBN 978-80-209-0356-3.

ŘEHÁK, B. Vyučování biologii na základní devítileté škole a střední všeobecné škole : Příspěvek k didaktice biologie. 2. vyd. opravené. Praha : Svoboda, 1967. 296s. ISBN neuvedeno.

SAK, P. Proměny české mládeže. 1. vyd. Praha : Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.

SMRČKOVÁ, L., SMRČEK, M. Začínáme se zvířaty. 1. vyd. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 296s. ISBN 80-209-0119-1.

STRAUSS, A., CORBIN, J. Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 2nd. ed. London, 1998. pps. 312. ISBN 0-8039-5940-0.

STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Brno : Podané ruce, 1999. 200s. ISBN 80-85834-60-X.

SVOBODOVÁ, I. aj. (ed.) Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat : Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. 119s. ISBN 978-80-213-1773-4.

ŠÍPEK, J. Projektivní metody. 1. vyd. Praha : ISV, 2000. 114s. ISBN 80-8586-53-6.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 528s. ISBN 80-7178-308-0.

VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. 1. vydání. Brno : DONA, 2007. 335s. ISBN 978-80-7322-109-6.

Published

22. 12. 2009

How to Cite

Jančaříková, K. (2009). Zooasistence in pedagogical praxis. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.44

Issue

Section

Reviewed Papers

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>