Envigogika je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý její obsah je volně přístupný bez poplatků čtenářům i jejich institucím. Uživatelé mohou číst, stahovat, distribuovat, vyhledávat a tvořit odkazy na plné texty článků v tomto časopis bez potřeby předcházejícího souhlasu od vydavatele či autora. Tyto zásady odpovídají definici otevřeného přístupu dle BOAI. Články v tomto časopise jsou licencovány pod Creative Commons Attribution 4.0 Licencí.

Creative Commons Licence 

Autoři, kteří publikují v Envigogice, souhlasí s následujícími podmínkami:

  1. Autorům zůstávají autorská práva k textu; současně autoři garantují časopisu Envigogika právo na první publikování jejich práce, a to pod licencí Creative Commons Attribution 4.0, která dovoluje další šíření práce za předpokladu uznání jejího autorství a uvedení časopisu, kde byla poprvé publikována (Envigogika).
  2. Autorům je dovoleno vstupovat do dalších smluvních vztahů týkajících se nevýhradního šíření jejich práce - verze publikované v časopise Envigogika - (mohou ji například zahrnout do repozitáře vlastní instituce ńebo ji publikovat v knize), a to pokud bude citováno první zveřejnění práce v tomto časopise.
  3. Autorům je dovoleno a je pokládáno za žádoucí zveřejnit práci na webových stránkách (například stránkách své instituce nebo vlastním webu) před a během publikačního procesu, s uvedením faktu, že text byl předložen časopisu Envigogika, protože tento postup může vést k zajímavé výměně názorů a také k rychlejší a větší citovanosti práce poté, co vyjde v konečné podobě.