Úvodník druhého čísla časopisu Bedrník v roce 2011

Hana Kolářová

Se slovem dobrovolnictví se mi váže slovo bohatství. Proč? Před pár desítkami let,...

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Úvodník druhého čísla časopisu Bedrník v roce 2011

2011-05-01 13:36:37

Hana Kolářová

Se slovem dobrovolnictví se mi váže slovo bohatství. Proč? Před pár desítkami let,...

...ještě za totality, jsme v rámci Hnutí Brontosaurus pomáhali přírodě. Nejkrásnější bylo mapování stromů v Boubínském pralese. Byla to užitečná mravenčí práce pro účely lesnicko-ekologického výzkumu. Zároveň to byla práce vznešená, vzhledem k možnosti vlastníma očima vidět a vlastníma nohama a rukama osahávat vnitřek proslulého středoevropského pralesa. Nezapomenutelné až iniciační zážitky: propojení užitečné činnosti s intenzívně prožívanými vztahy ve skupině vrstevníků, tehdy převážně vysokoškolských studentů. Učili jsme se rozumět přírodě i mezilidským vztahů – a právě to mi tehdy naplnilo obsahem pojem bohatství. Brontosaurus přežil rok 2000, daří se mu velmi dobře, také letos nabízí desítky termínů Prázdnin s Brontosaurem; hnutím prošlo mnoho šikovných lidí, kteří se posléze začali věnovat různým profesím; taky Bedrník by nebyl bez brontosauřích manželů Kulichových... Hnutí Brontosaurus je jedna z nespočtu nevládních neziskových organizací, jimž je věnován letošní Evropský rok dobrovolnictví. Další pojem, který se ve spojitosti s dobrovolnictvím nabízí, je občanská společnost. Co to vlastně je? Bohužel, když pohledáte v české Wikipedii, tentokrát docela zklame. Dospělejší anglická verze této úžasné občanské instituce je už daleko lepší. Hned v úvodní větě se o občanské společnosti hovoří jako o základech fungování společnosti – v kontrapunktu a zároveň partnerství se státními a tržními institucemi; stav všech tří složek dohromady pak určuje charakter celé společnosti. Chcete-li kvalitnější český zdroj informací o občanské společnosti, vyhledejte stránky www.obcan.ecn.cz. Jako učitelkám a učitelům vám nabídnou dokonce něco teorie i metodické inspirace pro výchovu vašich svěřenců k občanství. Občanskou společnost lze považovat i za určitý ideál, souhrn hodnot, kterým věříme a k nimž chceme děti a mladé lidi vést: „...společnost aktivních občanů, kteří umí nejenom vzít svůj život do vlastních rukou, ale jsou ochotni najít si trochu času k péči o věci obecné, snaze o nápravu poměrů, které nevyhovují, či ke zlepšení toho, co zlepšení vyžaduje. K tomu je často zapotřebí i jistá občanská odvaha; aktivita a přesvědčení, že jsme to my, kdo spoluurčujeme běh věcí a nejsme jimi jen pasivně smýkáni; také určitá schopnost empatie – nazření problému z více stran; otevřenost vůči jiným názorům; umění diskuse.“ Stránky obcan.ecn.cz zároveň nabízejí pedagogické vodítko v podobě několika otázek, například: „Co vyčte student ‚mezi řádky‘ vašeho výchovného působení?“ Nebo: „Existuje u vás systém kontrolní zpětné vazby od studentů (např. pravidelná anketa vyhodnocující učitele a poměry na škole, elektronické diskusní fórum)? Jak reagujete na názory, se kterými nesouhlasíte?“

Zemitějších pojetí občanské společnosti je „hustá síť nejrůznějších občanských sdružení a spolků, fungujících všude tam, kam nedosáhne stát“, tedy také dobrovolnictví. Pro tuto výseč najdete na stránkách Bedrníku 2011/2 konkrétní příklady, které vás mohou inspirovat. Ať už je to účast na dobrovolně organizovaných zajímavých akcích využitelných i pro zpestření vzdělávání, jako je Vítání ptačího zpěvu, Ekologické dny Olomouc, vzdělávací programy ve středisku Sluňákov, Toulcův dvůr nebo Modrý dům, nebo praktická pomoc přírodě, kterou nabízí i pro učitele a studenty třeba Český svaz ochránců přírody, nebo jak škola může pomoci firmě k ekologicky šetrnějšímu chodu či naopak, že lze úspěšně organizovat i firemní dobrovolnictví. A pokud chcete učit zdravé iniciativnosti v každodenním životě, nabízíme na pomoc vzdělávání pro udržitelný rozvoj ukázku z kvalitní publikace sdružení Arnika Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně. Dozvíte se, jak ekologicky i společensky ohleduplně vybírat to, co potřebujeme každý den, totiž oblečení, a také důvody, proč to tak dělat.

I tentokrát nám zbyl do příštího čísla příspěvek, který propojuje téma tohoto (DOBROVOLNICTVÍ) a následujícího Bedrníku (PAMÁTKY) – příběh iniciativy učitelů a dětí, kteří udržují jednu z drobných sakrální památek, jež činí z naší krajiny krajinu domova.

Bohatství dobrých skutků a zážitků přeje

Hana Kolářová

 

Editorial – bedrník 2011/2, hlavní téma: dobrovolnictví

Časopis pro ekogramotnost Bedrník vydává SSEV Pavučina ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. První číslo vyšlo v listopadu 2002.

Šéfredaktorkou časopisu Bedrník je Mgr. Hana Kolářová, e-mail: hana.kolarova ET tiscali.cz  Na tuto adresu můžete posílat své příspěvky, nápady a náměty.

Přehled starších i aktuálních čísel Bedrníku je dostupný online: http://www.pavucina-sev.cz/b_bedrnik.htm; časopis si lze objednat na adrese střediska SEVER, pracoviště Krkonoše, Horní Maršov 89, 542 26.