Pansophia in the works of Jan Amos Comenius I.

Authors

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.18

Keywords:

Jan Ámos Komenský

Abstract

Specific attributes of universal knowledge contrasting with contemporary context in the origins of modernity.
This article is a brief analysis of the universalist philosophy of Jan Amos Comenius. The principles of harmony in which his system of pansophia is rooted emphasize the dimension of care for spirit, world and nature.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Čapková, Dagmar. Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojetí dějin. Praha : Academia, 1983. 95 s.

Čapková, Dagmar. Úvod : Komenského Obecná porada a její význam. In: Komenský, Jan Amos. Obecná porada o nápravě věcí lidských. I. sv. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1992. s. 565. ISBN 80-205-0226-2.

Čapková, Dagmar. Ordo – Usus – Amor : Kotázce propojování některých triadických principů pansofické metafyziky a jejich uplatňování voblasti lidské činnosti. Studia Comeniana et Historica. 1999, roč. 29, č. 62, s. 99-103

Čapková, Dagmar. Anglický milenarismus a Komenský. Studia Comeniana et historica. 2002, roč. 32, č.67/68m s. 37-43.

Comenius, J. A. Faber fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi : Itemqve Regulae Vitae Sapientis. Amstelodami, Ex officina Petri van den Berge, 1637. In: Kol. Dílo Jana Amose Komenského 13. Vědecký redaktor Oldřich Říha. Praha : Academia, 1974. 340 s.

FILIT : otvorená filozofická encyklopédia. Editoři: Jozef Piaček, Miloš Kravčík. 1999. [cit. 2007-08-26]. Verzia 4.0. Dostupný z WWW: .

Jan Amos Komenský [online]. [cit. 2007-08-30]. Dostupný z WWW: .

Janoušek, Hynek. A. Koyré : Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru. Reflexe [online]. 2005, č. 29 [cit. 2007-06-13], s. 149-54. Dostupný z WWW: . ISSN0862-690.

Komenský, Jan Amos. 1992a. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Sv. I. Praha : Svoboda, 1992. 565 s. ISBN 80-205-0226-2.

Komenský, Jan Amos. 1992b. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Sv. I. Praha: Svoboda, 1992. 565 s. ISBN80-205-0226-2. Pampaedia, s. 9-165.

Komenský, Jan Amos. 1992c. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Sv. I. Praha: Svoboda, 1992. 565 s. ISBN80-205-0226-2. Pansofia, s. 223-558.

Komenský, Jan Amos. 1992d. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Sv. II. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0227-0.

Komenský, Jan Amos. 1992e Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Sv. III. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0228-9.

Kopecký, J., Kyrášek, J., Singule, F., Spěváček, V. Jan Amos Komenský : 1592-1670. In: Kapitoly z dějin pedagogiky. Praha : SPN, 1969. s. 56-68. [online]. [cit. 2007-06-16]. Dostupný zWWW

Kumpera, J. Poselství J. A. Komenského pro vzdělanost a humanitu dneška. Referát přednesený na konferenci Obecná porada 1999 – Sto let uprostřed Evropy. Praha : UK, Nadace Pangea. [cit. 2007-06-21]. Dostupný zWWW <http://vialucis.cz/Komensky.htm>

Kyrášek, Jiří. Synkritická metoda v díle J. A. Komenského. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 58 s.

Moskalová, Janina. Harmonie Jana Amose Komenského. Paideia [online]. 2005, roč. 2, č. 4 [cit. 2007-07-30]. Dostupný zWWW <http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?sid=3&lng=cs&lsn=10&jiid=7&jcid=41>. ISSN1214-8725.

Patočka, J. Slova a věci : rozbor antropologické epochy evropského myšlení v „archeologii“ Michela Foucaulta. Světová literatura. 1967, roč. 12, č. 6, s. 229-234.

Patočka, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1968-69 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy sestavil Jiří Polívka. Praha :ISE,1995. 203 s.

Patočka, J. Komenského Všeobecná porada. In: Komenský, Jan Amos. Obecná porada o nápravě věcí lidských. III. sv. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1992. s. 565. ISBN 80-205-0228-9.

Patočka, Jan. Komeniologické studie :soubor textů o J.A. Komenském.1. díl, k vydání připravila Věra Schifferová. Praha :OIKOYMENH, 1997. ISBN80-86005-52-6.

Patočka, Jan. Komeniologické studie :soubor textů o J.A. Komenském.2. díl, k vydání připravila Věra Schifferová. Praha :OIKOYMENH, 1998. ISBN80-86005-03-4.

Patočka, Jan. Komeniologické studie :soubor textů o J.A. Komenském.3. díl, k vydání připravila Věra Schifferová. Praha :OIKOYMENH, 2003. ISBN80-7298-079-3.

Piaget, Jean. Jan Amos Comenius. Prospects (UNESCO, International Bureau of Education) [online]. 1993, vol. 23, no. 1/2, s. 173-96. [cit. 2007-08-13] Dostupný zWWW <http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/comeniuse.PDF>.

Pešková, J. Filozofický základ Komenského díla. Studia Comeniana et historica. 1991, roč. 21, č. 44, s. 69-74.

Pešková, J. Obraz Jana Amose Komenského u Tomáše Garriguea Masaryka a Jana Patočky : významná inspirace pro českou filozofii a filozofii výchovy na přelomu století. Studia Comeniana et historica. 2000, roč. 30, č. 63-64, s. 42-46.

Pujman, Ferdinand. Komenský a Cartesius. Praha : Novina, 1942. 15 s.

Klosová, Markéta; Schifferová, Věra. Jan Amos Komenský : dveře věcí otevřené (1643). Studia Comeniana et historica. 1999, roč. 29, č.62, s. 211-226.

Válka, J. Descartes a Komenský ve změně myšlenkových paradigmat na prahu moderny. Studia Comeniana et historica. 1996, roč. 26, č. 55-56, s.197-205.

Published

31. 08. 2007

How to Cite

Dlouhá, J. (2007). Pansophia in the works of Jan Amos Comenius I. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.18

Issue

Section

Reviewed Papers

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.