Školní zahrady středních škol a jejich potenciál pro environmentální výchovu

Obsah hlavního článku

Štěpánka Chmelová
Renata Ryplová
Zbyněk Vácha
Olga Vaněčková
Miroslav Procházka

Abstrakt

Využití školních zahrad ve výuce přírodovědných disciplín zažívá v posledních letech svou renesanci. Ačkoli v České republice jsou tradičně školní zahrady využívány v environmentální výchově na základních školách, v zahraničí je za přínosnou považována i výuka v prostředí středoškolských školních zahrad. V českém prostředí však neexistují aktuální informace o tom, jak jsou využívány školní zahrady středních škol a zda jejich vybavení a provoz skýtá potenciál využitelný v environmentální výchově. V příspěvku jsou prezentovány výsledky sondy zjišťující stav a vybavení školních zahrad středních škol v rámci tří regionů České republiky. Získané výsledky jsou diskutovány s ohledem na potenciál využití středoškolských zahrad v environmentální výchově. Dotazníkové šetření probíhalo na 16 středních školách disponujících školní zahradou.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Chmelová, Štěpánka, Ryplová, R., Vácha, Z., Vaněčková, O., & Procházka, M. (2019). Školní zahrady středních škol a jejich potenciál pro environmentální výchovu. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.580
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Štěpánka Chmelová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra biologie

Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D.

Renata Ryplová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra biologie

RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.

Zbyněk Vácha, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra biologie

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

Olga Vaněčková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - katedra pedagogiky a psychologie

PhDr. Olga Vaněčková

Miroslav Procházka

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Reference

Aquilar, O.M., Waliczek, T.M., Zajicek J.M. (2018). Growing environmental stewards: the overall effect of school gardening program on environmental attitudes and envi-ronmental locus of control of different demographic groups of elementary school children. Hortechnology. April-June 18(2), 243-249.

Blair, D. (2009). The child in the garden: An evaluative review of the benefits of school gardening. Journal of Environmental Education, 40 (2), 7-78.

Bundschu-Mooney, E. (2003). School garden investigation: Environmental aware-ness and education. San Rafael, CA: Division of Education, School of Business, Edu-cation and Leadership, Dominican University of California. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480981.pdf

Burešová, K. a kol. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekologické výchovy Chaloupky, 497 s.

Čtvrtečková, T. (2012). Ideální zahrada mateřské školy podle představ dětí před-školního věku (na 6. MŠ v Plzni a MŠ Resslova Praha). Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 45 s.

Desmond, D., Grieshop,J., Subramaniam, A. (2004). Revisiting garden-based lear-ning in basic education. International Institute for Educational Planning. Retrieved from http://www.fao.org/3/a-aj462e.pdf

Dyg, P.M., Wistoft, K. (2018). Wellbeing in school gardens – the case of the Gardens for Bellies food and environmental education program. Environmental Education Research, 24(8), 1177 – 1191.

Harvey M., R. (1990): The Relationship between Children's Experiences with Vegeta-tion on School Grounds and Their Environmental Attitudes. The Journal of Environ-mental Education, 21(2):9 - 15

Chmelová, Š. (2010). Pěstitelství na základní škole I. Didaktika výuky. České Budějo-vice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 114 s.

Chráska, M. (2016). Metody pedagogického výzkumu. Grada Publishing Praha, 254 s. ISBN 978-80-247-5326-3

Jančaříková, K. (2008). Zkušenosti s chovem exotických zvířat v českém školství. Sborník příspěvků konference Terapie a asistenční aktivity lidí za pomocí zvířat. Pra-ha: Česká zemědělská univerzita, 1. vyd., 53 - 58.

Kangas M., Vesterinen O., Lipponen L., Kopisto K., Salo L. & Krokfors L. (2014). Stu-dents’ agency in an out-of-classroom setting: Acting accountably in a gardening project. Learning, Culture and Social Interaction, 3, 34-42.

Kellnerová, D. (2013). Chov zvířat ve školách. Metodický materiál pro učitele. Lipka Brno, 83 s.

Křivánková, D. (2012). Školní zahrada jako přírodní učebna. Lipka Brno. 76 s. ISBN: 978-80-87604-62-5

Köhler, K., & Benkowitz, D. (2014). Supporting awareness of urban biodiversity: school garden, Schoolyard and school surrounding. In: Kabisch, N., Larondelle, N., Artmann, M. & A. Reeve (ed.): Human-Environmental Interactions in Cities - Chall-enges and Opportunitites of Urban Land Use, Planning and Green Infrastructure. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, S. 100-114.

Kvasničák, R. (2011). Vplyv skúsenotného vyučovania v prírodných podmienkach na predstavy žiakov o ekosystéme. Pedagogika roč. LXI, s. 175-186. Retrieved from http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=824&lang=cs

Kvasničák, R. (2013). Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na ve-domosti žiakov o ekosystéme. Pedagogika 2/2013. s. 198-219. Retrieved from http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=557&lang=cs

Loso, J., Staub, D., Colby S.E., Olfert, M.D., Kattelmann, K., Vilaro, M., Colee, J., Zhou, W., Franzen-Castle, L., Mathews A.E. (2018). Gardening experience is associated with increased fruit and vegetable intake among first-year college students: A cross-sectional examination. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, vol. 118 (2), 275-282. Retrieved from http://creativecommons.org/licence/by-nc-nd/4.0/

Lukáš, M. (2010). Školní zahrada jako učebna. Bakalářská práce. MU FF Brno, 37 s.

Malone,K., Tranter P.J. (2003) School grounds as sites for learning: making the most of environmental opportunities Environ. Educ. Res., 9 (3) pp. 283-303

Morkes, F. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekolo-gické výchovy Chaloupky

MŠMT (2017) databáze. Retrieved from http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2006-07-2016-17

Národní ústav pro vzdělávání (2009). Retrieved from http://www.nuv.cz/t/rvp-os

Ozer, E. (2007). The effects of school gardens on student and schools: conceptuali-zation and considerations for maximizing healthy development. Health Education and Behavior, 34, 846-863.

Prokop, P., Tuncer, G., Kvasničák, R. (2007). Short-term effects of field programme on students´ knowledge and attitude toward biology: a Slovak experience. Journal of Science Education and Technology, Vol. 16, No.3, p. 247-255.

Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 59 s.

Ratcliffe, M.M., Merrigan, K.A., Rogers, B.L., Goldberg, J.P. (2011). The effects of school garden experiences on middle school-aged students' knowledge, attitudes, and behaviors associated with vegetable consumption. Health Promot Pract. 12(1): 36-43. doi: 10.1177/1524839909349182

Ray, J., Wei, K.M., Barrett, D. (2013). Effect of experience-based school learning gar-dens professional development program workshop on teachers’ attitudes towards sustainability education. Journal of Sustainability Education 5: 2151-7452

Ryplova, R. (2017). Inquiry education in botany – a way to cope with plant blind-ness? In M. Rusek, Vojíř K.(Eds.), Project-based Education in Science Education: Empirical texts XV, Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education, 120 – 128.

Ryplová, R., Chmelová, Š., Vácha, Z., Vaněčková, O., Procházka, M. (2018). A survey of High School Students’ Attitudes to Agriculture and Garden Education. In Čtrnác-tová, Nesměrák, Teplá, DidSci Plus – Research in Didactics of Science, Proceedings of the International Conference, Charles University – Faculty of Science, Prague, 25th-27th June 2018. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018, s. 337-343.

Ryplová, R., Reháková, J. (2011). Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ. Envigogika 2011/VI/3 Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2011/envigogika-2011vi3/606-prinos-badatelsky-orientovaneho-vyucovani-bov-pro-environmentalni-vychovu-pripadova-studie-implementace-bov-do-vyukyna-zs

Situmorang, R.P., Tarigan, S.D. (2018). Cultivating students´environmental aware-ness by creating bottle garden in school, a qualitative study. Indonesian Journal of Biology Education, 4(3), 263-270.

Smáhová, M. (2014). Vybrané botanické zahrady a arboreta středních škol v České republice a jejich využití ve výuce. Bakalářská práce, KU PF Praha, 83 s.

Subramaniam, A. (2002). Garden-based learning in basic education: A historical re-view. Monograph, 1–11. Retrieved from http://www.whatkidscando.org/featurestories/2009/11_school_gardens/pdf/School%20Garden%20History.pdf

Vácha, Z. & Petr J. (2013) Inquiry based education at primary school trought school garden. Journal of International Scientific Publications: Education Alternatives, 4, 219-230.

Vácha Z. (2015). Didaktické využití školních zahrad v České republice na primárním stupni základních škol. Scientia in educatione 6(1), 80-90.

Williams, D.R & Brown, J.D. (2012). Learnign gardens and sustainability education. Taylor& Francis, Nex York, 227s. ISBN 13:978-0-415-89981-9

Ye, Z.N., Barker, S., Rowell, P., Reyes, P., Zhou, J.Z., Jenkins, F., Wang, M., Fuentes, E.L. (2008). Globalization of science inquiry and education for sustainable develop-ment. MBE 2008: Asia - Pacific conference on mind brain and education, 108 - 112.