Inventarizace a analýza didaktické vybavenosti učebnic pěstitelských prací na druhém stupni základních škol

Obsah hlavního článku

Zbyněk Vácha
Michaela Brožková

Abstrakt

Článek popisuje didaktickou vybavenost aktuálně využívaných učebnic pěstitelství na základních školách. Prostřednictvím pěstitelských prací jsou do výuky přirozeně implementovány environmentalistické prvky a dochází k žádanému propojování praxe s teorií. Do výzkumného šetření bylo na základě orientační dotazníkové sondy zařazeno celkem 12 učebnic. Výsledky poukazují na skutečnost, že na řadě škol jsou k výuce pěstitelských prací využívány učebnice staré několik desítek let či tituly původně vydané pro jiný stupeň základní školy.


Z výsledků vyplývá, že se z hlediska didaktické vybavenosti vyskytují rozdíly mezi staršími tituly a učebnicemi vydanými od roku 1997. Nejlépe jsou vybaveny učebnice od nakladatelství Fortuna (Kociánová, 1997; Dytrtová, 2003) a publikace SPN (Milec a kol., 1981), což je jediný z titulů, který má z hlediska sledovaného ukazatele srovnatelné hodnoty s novějšími učebnicemi. Nejnižší didaktická vybavenost byla determinována u publikace SPN (Strumhaus, 1962), která byla rovněž nejstarším porovnávaným titulem. Celkově nejmenší průměrné zastoupení analyzovaných prvků má aparát využití obrazových komponentů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Vácha, Z., & Brožková, M. (2023). Inventarizace a analýza didaktické vybavenosti učebnic pěstitelských prací na druhém stupni základních škol. Envigogika, 18(1). https://doi.org/10.14712/18023061.653
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Zbyněk Vácha, University of South Bohemia in České Budějovice

Katedra biologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Reference

Allwright, R. I. (1981). What do we want teaching materials for? ELT journal, 36(1), 5–15. https://doi.org/10.1093/elt/36.1.5

Amerian, M., & Khaivar, A. (2014). Textbook selection, evaluation and adaptation procedures. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 6(1), 523–533. ISSN: 2289-3245

Arnold, N. (2013). The role of methods textbooks in providing early training for teaching with technology in the language classroom. Foreign Language Annals. 46(2). 230–245. https://doi.org/10.1111/flan.12020

Basturkmen, H. (2010). Developing courses in english for specific purposes. New York: Paglave Macmillan.

Boatner, S. M. (2004). A Measure of Agricultural Literacy in Willamette Valley Fourth Grade Students. Bakalářská práce. Oregon State University. 26 s.

Bouck, E. C., Weng, P., & Satsangi, R. (2016). Digital versus traditional: Secondary students with visual impairments’ perceptions of a digital algebra textbook. Journal of Visual Impairment & Blindness, 110(1), 41–52. https://doi.org/10.1177/0145482X1611000105

Briz-Ponce, L., Pereira, A., Carvalho, L., Juanes-Mendez, J. A., & García-Peñalvo, F. J. (2017). Learning with mobile technologies – students' behavior. Computers in human behavior, 72(C), 612–620. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.027

Dlouhá, J., Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., & Neprašová, S. (2020). Udržitelná spotřeba a životní styl jako vzdělávací téma: Jaké vzdělávací cíle si stanovit, když chceme předjímat společenské změny? Envigogika, 15(1). 1–19. DOI: https://dx.doi.org/10.14712/18023061.608

Frick, M., Kahler, A. & Miller, W. (1991). A definition and the concepts of Agricultural literacy. Journal of Agriculture education. s. 49–57.

Graves, K. (2000). Designing language course, a guide for teachers. Boston: Cengage Learning.

Heflin, H., Shewmaker, J., & Nguyen, J. (2017). Impact of mobile technology on student attitudes, engagement and learning. Computers & Education, 107(C), 91–99. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.006

Heinrichs, H., Martens, P., Michelsen, G., & Wiek, A. (2016). Sustainability Science. Springer Netherlands.

Horsley, M., & Sikorova, Z. (2014). Classroom Teaching and Learning Resources: International Comparisons from TIMSS − A Preliminary Review. Orbis Scholae, 8(2), 43−60. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=36707

Hrabí, L., Vránová, O., & Müllerová, M. (2010). Kvalita současných učebnic přírodopisu z různých pohledů. e-Pedagogium, 10(4), 9–18.

Chmelová, Š. (2010). Pěstitelství na základní škole I. Didaktika výuky. Jihočeská univerzita, České Budějovice.

Jeřábek, J., & Tupý, J. (2021). Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: NÚV. 164 s.

Kovar, K. A. & Ball, A. L. (2013). Two Decades of Agricultural Literacy Research: A Synthesis of the Literature. Journal of Agricultural Education, 54(1), s. 167–178, https://eric.ed.gov/?id=EJ1122296

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) (2015). Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru člověk a svět práce na 2. stupni základních škol. Praha. 10 s.

Lau, H., Lamb, T., Kam, B. H., Nkhoma, M., Richardson, J., & Thomas, S. (2018). The role of textbook learning resources in e-learning: A taxonomic study. Computers & Education. 10–24. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2017.11.005

Lee, H. J., Messom, C., & Yau, K. A. (2013). Can an electronic textbooks be part of K-12 education? Challenges, technological solutions and open issues. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 12(1), 32–44. https://eric.ed.gov/?id=EJ1008864

Meischen, D. L. & Trexler, C. J., (2003). Rural elementary student ́s understandings of science and agricultural education benchmarks related to meat and livestock. Journal of Agricultural Education, 44 (1), s. 43–55, https://jae-online.org/atta-chments/article/351/44-01-43.pdf

Millar, M., & Schrier, T. (2015). Digital or Printed Textbooks: Which do Students Prefer and Why? Journal of Teaching in Travel & Tourism, 15(2), 166–185, DOI: https://dx.doi.org/10.1080/15313220.2015.1026474

Mohammadi, M., & Abdi, H. (2014). Textbook evaluation: A case study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 98, 1148–1155. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.528

O'Neill, R. (1982). Why use textbooks? ELT Journal, 16(2), 104–111. https://doi.org/10.1093/elt/36.2.104

Průcha, J. (1998). Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido.

Průcha, J. (2006). Učebnice, Teorie, výzkum a potřeby praxe. In Maňák J., Klapko D. (ed.), Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 9–21.

Radič-Bojanič, B. B, & Topalov, J. P. (2016). Textbook in the EFL classroom. Defining, Assessing, and analyzing. Collection of papers of the Faculty of Philosophy XLVI. (3). 137–153. DOI: https://dx.doi.org/10.5937/ZRFFP46-12094

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada.

Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.

Stará, J., Chvál, M., & Starý, K (2017). The Role of Textbooks in Primary Education. e-Pedagogium. 17(4), 60–69.

Technická agentura České republiky (TAČR) (2015). Návrhy na inovaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. SPŠ OA Uherský Brod. 14. s.

Tolmáčiová T., 2000: Učebnice a výučba zemepisu na základných školách v Slovenskej republike po roku 1992. In Učebnice geografie 90. let. Ostravská univerzita, Ostrava, 76–82.

Vácha, Z. (2015). Didaktické využití školních zahrad v České republice na prvním stup-ni základních škol. Scientia in educatione, 1–10, DOI: https://dx.doi.org/10.14712/18047106.143

Vácha, Z., & Bohdalová, M. (2021). Analýza didaktické vybavenosti učebnic přírodopisu pro 2. stupeň základních škol. e-Pedagogium, 21(1), 36–53. DOI: https://dx.doi.org/10.5507/epd.2021.004

Vácha, Z., Chmelová, Š., & Ryplová, R. (2019). Zahradní pedagogika v krajích česko-rakouského pohraničí. E-Pedagogium, 19(1), 37–49.

Vácha, Z., Ryplová, R., & Valvodová, E. (2021). Pěstitelská gramotnost – sonda znalostí u žáků na druhém stupni základních škol. Envigogika, 16(1), 1–21. DOI: https://dx.doi.org/10.14712/18023061.615

Weinhöfer, M. (2011). Metoda tvorby učebnic zeměpisu pomocí analýzy učebnic zeměpisu a RVP ZV. Disertační práce. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita. 98 s.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)