Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro předškolní a mladší školní věk

Jan Činčera
Metodika předkládá souhrn nástrojů pro evaluaci programů environmentální výchovy určených pro žáky předškolního a mladšího školního věku. Vymezuje relevantní proměnné environmentální výchovy a diskutuje strategie pro jejich kvantitativní i kvalitativní evaluaci. Uvádí příklady z domácích i zahraničních evaluačních výzkumů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

The methodology for evaluation of environmental education programmes for pre-school and K-5 elementary school pupils

Jan Činčera
DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.413

 

List of References

 • Ardoin, N. M., Schuh, J. S., & Gould, R. K. (2012). Exploring the dimensions of place: a confirmatory factor analysis of data from three ecoregional sites.Environmental Education Research, 18(5), 583-607.
 • Ballantyne, R., Packer, J., & Everett, M. (2005). Measuring Environmental Education Program Impacts and Learning in the Field: Using an Action Research Cycle to Develop a Tool for Use with Young Students. Australian Journal of Environmental Education, 21, 23-37.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215. Retrieved from http://www.scholaruniverse.com/ncbi-linkout?id=847061 pmid:847061
 • Barraza, L. (1999). Children's drawings about the environment. Environmental Education Research, 5(1), 49-66.
 • Beery, T. H. (2013). Establishing reliability and construct validity for an instrument to measure environmental connectedness. Environmental Education Research, 19(1), 81-93.
 • Broukalová, L. . Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky. Retrieved from http://www.mzp.cz/cz/cile_indikatory_evvo_dokument
 • Bryant, C. K., & Hungerford, H. R. (1977). An analysis of strategies for teaching environmental concepts and values clarification in kindergarten. The Journal of Environmental Education, 9(1), 44-49.
 • Camargo, C., & Shavelson, R. (2009). Direct Measures in Environmental Education Evaluation: Behavioral Intentions versus Observable Actions. Applied Environmental Education and Communication, 8(3), 165-173.
 • Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Praha: Portál.
 • Činčera, J. (2013). Vliv pobytového programu na atraktivitu Jizerských hor. ENVIGOGIKA, 8(1), Retrieved fromhttp://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/8 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.8
 • Činčera, J. (2012). Vliv výukového programu na rozvíjení environmentální senzitivity žáků. ENVIGOGIKA, 7(2), Retrieved fromhttp://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/73 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.73
 • Činčera, J. (2012). Evaluace orientovaná na uživatele: zkušenost s pobytovým programem Člověk a prostředí. Orbis Scholae, 6(3), 119-134.
 • Činčera, J. (2012). Strach z lesa: vliv programu environmentální výchovy na snižování obav žáků z pobytu v lesním prostředí. Envigogika, 7(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/74 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.74
 • Činčera, J. (2012). Děti a les. Analýza mentálních map žáků čtvrtých tříd. Envigogika, 7(1), Retrieved fromhttp://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/67 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.67
 • Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu.. Envigogika, 6(2), Retrieved fromhttp://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.59
 • Činčera, J. (2011). Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty. Envigogika, 6(3), Retrieved fromhttp://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/8 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.8
 • Činčera, J. (2010). Metodika evaluace programů environmentální výchovy.. Envigogika, 5(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/149 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.149
 • Činčera, J. (2006). Problémy a příležitosti environmentální výchovy v České republice. Envigogika, 1(1), Retrieved fromhttp://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/9 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.9
 • Činčera, J., Fleková, A., & Kopecký, J. (2011). S TURem tu i zítra budem": evaluace programu Ekocentra Podhoubí. Envigogika, 6(3), Retrieved fromhttp://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/62 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.62
 • Činčera, J., & Komárková, M. (2010). Využítí kresby jako prostředku evaluace programu na rozvíjení environmentální senzitivity mladších dětí..Envigogika, 5(2), Retrieved fromhttp://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/53 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.53
 • Činčera, J., Kováčiková, S., Mašková, V., Medal, R., & Medalová, K. (2012). The Green School: an Impact of Evaluation on Decision-Making about a Program. The New Educational Review, 30(4), 17-29.
 • Činčera, J., Kulich, J., & Gollová, D. (2009). Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy. Envigogika. Envigogika, 4(2), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/39 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.39
 • Činčera, J., & Mašková, V. (2011). GLOBE in the Czech Republic: a program evaluation. Environmental Education Research, 17(4), 499-517.
 • Dunlap, R. E., Van liere, K. D., Mertig, A. G., & Johnson, R. E. (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revisited NEP scale.Journal of Social Issues, 56, 425-442.
 • Dunlap, R. E., & Van liere, K. D. (1978). The "new environmental paradigm": A proposed instrument and preliminary results. Journal of Environmental Education, 9(4), 10-19.
 • Fleming, M. L. (1983). Project WILD Evaluation. Final Report of Field Test. : WREEC.
 • Hansla, A., Gamble, A., Juliusson, A., & GÄrling, T. (2008). The relationship between awareness of consequences, environmental concern, and value orientation. Journal of Environmental Psychology, 28(1), 1-9. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272494407000576 http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2007.08.004
 • Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21. Retrieved fromhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1990.10753743 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743
 • Chawla, L. (1998). Significant life experiences revisited: A review of research on sources of environmental sensitivity. The Journal of Environmental Education, 29(3), 11-21.
 • Cheng, J.C. - H., Monroe, M.C., (2012). Connection to Nature: Children's Affective Attitude Toward Nature. Environment and Behavior, 44(1), 31-49.
 • Johnson, B., & Manoli, C. C. (2008). Using Bogner and Wiseman's Model of Ecological Values to measure impact on an earth education programme on children's environmental perceptions. Environmental Education Research, 14(2), 115-127.
 • Johnson, B., & Manoli, C. C. (2011). The 2-MEV Scale in the United States: A Measure of Children's Environmental Attitudes Based on the Theory of Ecological Attitude. Environmental Education Research, 42(2), 84-94.
 • Kals, E., Schumacher, D., & Montada, L. (1999). Emotional affinity towards nature as a motivational basis to protect nature. Environment and Behavior, 31, 178-202.
 • Kalvaitis, D., & Monhardt, R. M. (2012). The architecture of children's relationships with nature: a phenomenographic investigation seen through drawings and written narratives of elementary students. Environmental Education Research, 18(2), 209-227. Retrieved fromhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2011.598227 http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2011.598227
 • Krajhanzl, J. (2010). Charakteristika osobního vztahu k přírodě. Disertační práce. Praha: Praha: Univerzita Karlova.
 • Krajhanzl, J. (2012). Špetka ekopsychologie pro ekopedagogickou praxi. Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Soubor učebních text. Brno: Lipka.
 • Kudryavtsev, A., Stedman, R. C., & Krasny, M. E. (2012). Sense of place in environmental education. Environmental Education Research, 229-250.
 • Kyle, G., Graeffe, A., & Manning, R. (2005). Testing the dimensionality of place attachment in recreational settings. Environment and Behavior, 37(2), 153-177. Retrieved from http://eab.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0013916504269654 http://dx.doi.org/10.1177/0013916504269654
 • Marcinowski, R. J. (1997). Assessment in Environmental Education. Environmental Education. Teacher ressource handbook. A practical guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin Press, 143-199.
 • Musser, L. M., & Diamond, K. E. (1999). The Children Attitudes Toward the Environment Scale for Preschool Children. The Journal of Environmental Education, 30(2), 23-30.
 • Musser, L. M., & Malkus, A. J. (1994). The Children's Attitudes Toward the Environment Scale. The Journal of Environmental Education, 25(3), 22-26. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1994.9941954 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1994.9941954
 • Pastorová M. a kol., (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Retrieved from http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly
 • Pastorová, M. a kol, (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.. Retrieved from http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=35427&view=4001
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage.
 • Peterson, N. (2005). Factors Influencing the Development of Environmental Sensitivity. Essential Readings in Environmental Education, 295-300.
 • Powell, R. B., Stern, M. J., Krohn, B. D., & Ardoin, N. (2011). Development and validation of scales to measure environmental responsibility, character development, and attitudes toward school. Environmental Education Research, 17(1), 91-111.
 • Riechard, D. E., & Peterson, S. J. (1998). Perception of environmental risk related to gender, community socioeconomic setting, age, and locus of control.The Journal of Environmental Education, 30(1), 11-19.
 • SIMMONS B a kol, (2010). Early childhood environmental education programs: Guidelines for Excellence. Washington: NAAEE.
 • Hungerfors Harold H, , Bluhm William J, , Volk Trudi L, , & Ramsey John M, (2005). The TBILISI Declaration (1977). Intergovernmental Conference on Environmental Education. Essential Readings in Environmental Education, 13-16.
 • Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie – dětství a dospívání. Praha: Praha: Karolinum.
 • Vanhear, J., & Pace, P. J. (2008). Integrating knowledge, feelings and action: using VEE heuristics and concept mapping in education for sustainable development. Journal of Teacher Education for Sustainability, 10, 42-54.
 • Wu, L. (2012). Exploring the New Ecological Paradigm Scale for Gauging Children's Environmental Attitudes in China. The Journal of Environmental Education, 43(2), 107-120.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3 4 5 > >>