Rozvoj výzkumných kompetencí žák na základní škole: zkušenosti z evaluace programu o Jizerských horách

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek prezentuje evaluaci vlivu programu střediska ekologické výchovy Jizerka na znalosti dětí o problému narušení lesních porostů v Jizerských horách a na vybrané výzkumné dovednosti. Výzkum proběhl formou jednoduchého evaluačního designu typu pretest/posttest na vzorku 64 žáků ve věku 12-14 let. Podle výsledků program pozitivně ovlivňuje všechny měřené znalostní proměnné, malý vliv byl zaznamenán na schopnost žáků kriticky analyzovat texty o environmentálních problémech. V diskusi jsou navrhována opatření k další modifikaci programu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2011). Rozvoj výzkumných kompetencí žák na základní škole: zkušenosti z evaluace programu o Jizerských horách. Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.63
Sekce
Recenzované články

Reference

Bardwell, L.V.; Monroe, M.C.; Tudor, M.T.1994. Environmental Problem Solving. Theory, Practice and Possibilities in Environmental Education. Troy: NAAEE, 1994. ISBN 1-884-008-13-5.

BREITING, S.; HEDEGAARD, K.; MOGENSEN, F.; NIELSEN, K.; SCHNACK, K. Action comepetence, Conflicting interests and Environmental Education [online]. Aaarhus University, Research Programme for Environmental and Health Education, 1999. . Dostupné na WWW

ČINČERA, Jan; MAŠKOVÁ, Veronika. GLOBE in the Czech Republic: a program evaluation. Environmental Education Research. Roč. 17, 2011, n. 4, s. 499-517.

ČINČERA, Jan; KAVAN, David; ŠEDLBAUER, Josef. Program Vyšetřování jizerskohorské katastrofy pro 7.-9. třídu ZŠ. [pracovní listy]. Liberec: Společnost pro Jizerské hory, 2011.

Dori, Y. J. & Herscovitz, O.1999. Question-Posing Capability as an Alternative Evaluation Method: Analysis of an Environmental Case Study. Journal of Research in Science Teaching, vol. 36, no. 4, pp.411-430.

Ernst, J.A.; Monroe, M.2004. The effects of environment-based education on students’ critical thinking skills and disposition toward critical thinking. Environmental Education Research 10, no. 4: 507–22

Heimlich, J.E. ; Ardoin, N.M.2008. Understanding behavior to understand behavior change: a literature review. Environmental Education Research, Vol. 14, no. 3, p. 215-237.

Hungerford, H. R., Peyton, B. R.; WILKE, R.1980. Goals for Curriculum Development in Environmental Education. The Journal of Environmental Education. Vol. 11, Iss. 3, p. 42-47. ISSN 0095-8964.

Hungerford, H. R. ;Volk, T. L.1990. Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, Vol. 21, Iss. 3, p. 8-21. ISSN 0095-8964.

Marcinkowski, T. 1997. Assessment in Environmental Education. In Wilke, R. Environmental education teacher resource handbook: a practical guide for K-12 environmental education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. ISBN 0-8039-6370-X.

NAAEE. 2004. Excellence in Environmental Education: Guidelines for Learning (Pre K-12) Executive Summary & Self Assessment Tool. Washington: NAAEE, 2004.

Penuel, W. R., Bienkowski, M., Gallagher, L., Korbak, C., Sussex, W., Yamaguchi, R. & Fishman, B. J.2006. GLOBE Year 10 evaluation: Into the next generation. Menlo Park, CA: SRI International, 2006. Dostupné z WWW

PALEČKOVÁ, Jana; TOMÁŠEK, Vladislav; BASL, Josef. 2010. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2010. Umíme ještě číst? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-211-068-6.

PALEČKOVÁ, Jana a kol. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007. ISBN 978-80-211-0541-6

PASTOROVÁ, Markéta a kol. 2011. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011. Dostupné z WWW http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skolyISBN 978-80-87000-76-2.

Pruneau, Diane; Gravel, Helene, Butque, Wendy, Langis, Joanne. 2003. Experimentation with a Socio-constructivist Process for Climate Change Education. Environmental Education Research, 2003, vol. 9, no 4, s. 429-446. ISSN 1350-4622.

PRUNEAU, D.; FREIMAN, V.; BARBIER, P.-Y.; LENGIS, J. 2009. Helping Young Students to Better Pose an Environmental Problem. Applied Environmental Education and Communication, 2009, vol. 8, p. 105-113.

RICKINSON, M. 2001. Learners and Learning in Environmental Education: A critical review of the evidence. Environmental Education Research, 2001, vol. 7, no. 3, p. 207-320.

Sdružení TEREZA. 2011a Projekt 3V – vědě a výzkumu vstříc! [online]. . Dostupné z WWW < http://www.projekt3v.cz/informace-o-projektu.html>

Sdružení TEREZA. 2011b. GLOBE – mezinárodní eko-program [website]. Dostupné z WWW <http://globe.terezanet.cz>

VLACHOVÁ, Eva. 2011. Evaluace pobytových programů environmentální výchovy Společnosti pro Jizerské hory. [Diplomová práce]. Vedoucí práce Jan Činčera. Liberec: Technická univerzita, 2011.

Winther,A. A. 2005. Investigating and Evaluating Environmental Issues and Actions (An Instructional Model for Environmental Education). In Hungerford, H.R., Bluhm, W.J., Volk, T.L., Ramsey, J.M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. P. 173-196. ISBN 1-58874-496-8.

Vlastní pozorování a ústní sdělení Martyn Jamieson, Field Study Council Kindrogan, 1.11.2011,