Evaluační strategie středisek ekologické výchovy

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek prezentuje výsledky kvalitativního výzkumu evaluačních strategií středisek ekologické výchovy v České republice. Identifikuje čtyři základní evaluační strategie a související proměnné. Pro první typ jsou charakteristické programy, jejichž hodnocení závisí hlavně na zkušenosti lektora. Využívají nestrukturovaná pozorování a naopak nepoužívají výzkumné metody. V druhém typu jsou zahrnuta centra, jejichž metodou hodnocení jsou různé typy strukturovaných pozorování a hodnocení provádějí většinou kolegové lektorů. Pro třetí typ je příznačné hodnocení na základě chování studentů během programu. Takto orientovaná centra se ve svých programech orientují na studenta, poskytují mu možnost sebevyjádření. Čtvrtý typ center používá takové metody výzkumu, jež jsou založeny na různých způsobech sběr a hodnocení dat o znalostech, postojích, dovednostech a chování studentů. Protože s tímto přístupem nemají dostatek zkušeností, hledají externí evaluátory z univerzit nebo jiných organizací.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2008). Evaluační strategie středisek ekologické výchovy. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.29
Sekce
Recenzované články

Reference

ALCEDO [online]. [Cit. 2008-08-07]. Dostupné na http://www.alcedo-vs.cz/nabidka-pro-skoly/jednodenni-vylety.html

Český svaz ochránců přírody Vlašim [online]. [Cit. 2008-08-06] Dostupné na http://www.csopvlasim.cz/eko_vych.php

DUVALL, Jason; HIGGS, Amy; VOLSKE, Kim. Evaluation: What it is and why do it? [online]. [Last modified 2007-12-18]. [Cit. 2008-12-06] Dostupné na http://meera.snre.umich.edu/plan-an-evaluation/evaluation-what-is-it-and-why-do-it

DIVIZNA [online]. [Cit. 2008-08-06] Dostupné na http://www.zooliberec.cz/divizna/

EKOCENTRUM Paleta [online].. [2008-08-06]. Dostupné na http://www.paleta.cz/

EKOCENTRUM Skřítek [online]. [2008-08-06]. Dostupné na http://www.ekocentrumskritek.cz/

EKODOMOV [online]. [2008-08-06]. Dostupné na http://www.ekodomov.cz/index.php?id=vyukove_programy

HART, Paul; NOLAN, Kathleen. A critical analysis of research in environmental education. Studies in Science Education, 1999, iss. 34, p. 1-69.

I.S. Křivoklátsko [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.is-krivoklat.cz

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Žákovské portfolio - vhodná forma hodnocení environmentální výchovy. [online] Envigogika, 2007, č. 3. Dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/23. ISSN 1802-3061

KVASNIČKOVÁ, Danuše. Výroční zpráva Klubu ekologické výchovy. [online]. [Cit. 2008-07-20]. Dostupné na http://www.generalhonza.wz.cz/vz2007.pdf

MÁCHAL, Aleš; ČINČERA, Jan; DAŇKOVÁ, Lenka; BROUKAL, Václav. Ekopedagogova osmero 2007. [Interní materiál]. Praha: Pavučina, 2008.

Ostrůvek - programy pro 1. stupeň ZŠ. [online] [Cit. 2008-08-06] http://www.chaloupky.cz/ostruvek---programy-pro-1.-stupen-zs.html

Östman, Leif; Öhman, Johan. Selective traditions within Environmental Education. Durban: World Environmental Education Congress, 2007.

PAVUČINA. Činnost SSEV Pavučina. [online]. [Poslední aktualizace 2008-04-22]. Dostupné na http://www.pavucina-sev.cz/pavucina.htm

Sdružení TEREZA Ekoškola. Kritéria pro získání titulu Ekoškola. [online] [Cit. 2008-08-02]. Dostupné na http://ekoskola.cz/images/stories/materialy/kriteria.pdf

Sdružení TEREZA [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.terezanet.cz/programy/2az5trida/

SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory. [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.sever.ekologickavychova.cz

SPP - Společnost přátel přírody. [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.cmelak.cz/vychova/programy_ss.html

Sterling, Stephen. Sustainable education. Re-visioning Learning and Change. Bristol: Green Books; The Schumacher Society, 2001. 94 s. ISBN 1-870098-99-4

Stokking, H.; van Aert, L.; Meijberg, W; Kaskens, A. Evaluating Evironmental Education [online]. IUCN Commission on Education and Communication CEC, 1999. [Cit. 2004-06-24]. Available at http://www.iucn.org/wp2003/books/pdf/cec4.pdf

STŘEVLIK. [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.strevlik.cz

ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

TOULCŮV dvůr. [online]. [Cit. 2008-08-06]. Dostupné na http://www.toulcuvdvur.cz/ss.asp

ZO ČSOP Vlašim. Expedice 4P [prezentace, interní materiál]. Vlašim: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, 2007.