Výstupy či procesy: paradigmatický (kvazi)spor environmentální výchovy

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek prezentuje rozdíly mezi výstupově a procesně orientovanými paradigmatickými modely environmentální výchovy. Stručně popisuje jejich historii a hlavní teze. Autor předpokládá, že deklarované rozdíly souvisí s určitým neporozuměním modelu odpovědného environmentálního chování, který představuje klíčovou teorii výstupově orientovanému přístupu. Domnívá se, že v praxi nejsou prezentované rozdíly tak zásadní a že platnost každého nového přístupu by měla být doložena evaluací jeho dopadů na znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty a chování.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2009). Výstupy či procesy: paradigmatický (kvazi)spor environmentální výchovy. Envigogika, 4(2). https://doi.org/10.14712/18023061.38
Sekce
Recenzované články

Reference

BENNETT, Dean B. Evaluating Environmental Education in Schools. A practical guide for teachers. [online]UNESCO - UNEP, Division of Science, Technical and Environmental Education, 1989. Dostupné na http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000661/066120eo.pdf

BREITING, Sören; Hedegaard, Kristian; Mogensen, Finn; Nielsen, Kristen; Schnack, Karsten. Action Competence, Conflicting interests and Environmental Education. Copenhagen: Aarhus University, 2009. Available at http://www.MUVIN.net/

Činčera, J. (2009). Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika, 4(1). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/33

DISINGER, John F. Environment in the K-12 Curriculum: An Overview. In WILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. p. 23-44.

DISINGER, John F. Environmental Education's Definitional Problem. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 17-32.

Dlouhá, J. (2009). Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence. Envigogika, 4(1). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/35

Dlouhá, J. (2009). Kompetence v environmentálním vzdělání. Envigogika, 4(1). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/34

Excellence in Environmental Education - Guidelines for Learning (Pre K-12). North American Association for Environmental Education, 2004. [Cit. 2008-07-21]. Dostupné na http://www.naaee.org/npeee/learner_guidelines.php

FRECHTLING, Joy et. al. The 2002 User-Friendly Handbook for Project Evaluation. The National Science Foundation, 2002. [online] [Cit. 2009-01-05] Dostupné na http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/nsf02057.pdf

HUNGERFORD, Harold R. The Myth of Environmental Education - Revisited. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 49-56.

HUNGERFORD, Harold; PEYTON, Ben R.; WILKE, Richard J. Goals for Curriculum Development in Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1980, Vol. 11, Iss. 3, p. 42-47. ISSN 0095-8964.

CHAWLA, Louise. Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education.1999, Vol. 31, No. 1, p. 15-26. ISSN 0095-8964.

CHAWLA, Louise. Significant Life Experiences Revisited: A Review of Research on Sources of Environmental Sensitivity. The Journal of Environmental Education. 1998, Vol. 29, Iss. 3, p. 11-21. ISSN 0095-8964.

KAHN, Richard. Towards Ecopedagogy. Weaving a Broad-based Pedagogy of Liberation for Animals, Nature and the Opressed People of the Earth. [online] University of North Dakota, 2007. [Cit. 2008-10-01] Dostupné na http://richardkahn.org/writings/ecopedagogy/towardsecopedagogy.pdf

KNAPP, Douglas; VOLK, Trudi L.; HUNGERFORD, Herold R. The Identification of Empirically Derrived Goals for Program Development in Environmental Interpretation. Journal of Environmental Education, 1997, vol. 28, no. 3, p. 24-34.

MARCINKOWSKI, Thomas. Assessment in Environmental Education. In WILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. P. 143-198.

MARCINKOWSKI, Thomas. Predictors of Responsible Environemental Behavior. A Review of Three Disertation Studies. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P.265-294.

MATRE, Steven van. Earth Education .. a new beginning. Greenville: The Institut for Earth Education, 1999.

McClaren, Milton. Education, not ideology. Green Teacher. Education for Planet Earth. ISBN 1192-1285. Issue 35 (1993), p. 17-18.

McCLAREN, Milton. Reflections on „Alternatives to National Standards in Environmental Education: Process-Based Quality Assessment". Canadian Journal of Environmental Education. 1997, Vol. 2. ISSN 1205-5352 Available at http://www.uleth.ca/edu/research/ictrd/cjee/volume_2/mcclaren.html

MOGENSEN, Finn. Critical thinking: a central element in developing action competence in health and environmental education. Health Education Research. Theory & Practice. 1997, Vol. 12, n. 4, p. 429-436.

MOGENSEN, Finn; MAYER, Michaela. Eco-school. Trends and Divergences. A Comparative study of ECO-school development process in 13 countries. Vienna: Austrian Federál Ministry of Education, 2005. ISBN 3-85031-062-0. Available at http://www.ubu10.dk/downloadfiles/Comparative2.pdf

Morrone, Michele; Mancl, Karen; Carr, Kathleen. Development of a metric to test group differences in ecological knowledge as one component of environmental literacy. The Journal of Environmental Education. Madison: Summer 2001. Vol. 32, Iss. 4; pg. 33, 10 pgs. ISSN 0095-8964

MOSELEY, Christine. Teaching for environmental literacy. The Clearing House, Vol. 74, 2000, Iss. 1., pg. 23-24. ISSN 0009-8655.

NEGEV, Maya; SAGY, Gonen; GARB, Yaakov; SALZBERG, Alan; TAL, Alon. Evaluation the Environmental Literady of Izraeli Elementary and High School Students. The Journal of Environmental Education. Madison: Winter 2008. Vol. 39, Iss. 2; p. 3-20. ISSN 0095-8964

Östman, Leif; Öhman, Johan. Selective traditions within Environmental Education. Durban: WEEC 2007.

PALMER, Joy A. Environmental education in the 21st Century. London; New York: 2003.

PETERSON, Nancy. Factors Influencing the Development of Environmental Sensitivity. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P.295-300.

PALMER, Joy A. Environmental education in the 21st Century. London; New York: 2003.

PIKE, Graham; SELBY, David. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6. 322 s.

RAMSEY, John M.; HUNGERFORD, Harold H.; VOLK, Trudi L. A Technique for Analyzing Environmental Issues. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 191-196.

RAMSEY, John. Comparing Four Environmental Problem Solving Models: Additional Comments. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 161-172.

ROBOTTOM, Ian. Re-badbed Environmental Education: Is ESD more than just a slogan? Southern African Journal of Environmental Education. 2007, vol. 40, p.90-96. ISSN 1810-0333.

ROTH, Robert E. A Critique of „Alternatives to National Standards in Environmental Education: Process-Based Quality Assessment". Canadian Journal of Environmental Education. 1997, Vol. 2. ISSN 1205-5352 Available at http://www.uleth.ca/edu/research/ictrd/cjee/volume_2/roth.html

SEED, John a kol. Myslet jako hora. Shromáždění všech bytostí. Prešov: Nadácia Zelená nádej, 1993. 140 s. ISBN 80-88699-01-0.

SELLERS, Jennifer. MEERA Evaluation Glossary [online]. University of Michigan. [Last modified 2007-12-18]. [Cit. 200-10-01]. Dostupné na http://meera.snre.umich.edu

Selby, David. A darker shade of green: The importance of ecological thinking in global education and school reform. Theory into Practice. Columbus: Spring 2000. Vol. 39, Iss. 2; pg. 88, 9 pgs

SIMMONS, Bora et. al. Nonformal Environmental Education Programs: Guidelines for Excellence. North American Association for Environmental Education, 2004. Dostupné na http://naaee.org/npeee/nonformal/nonformalguidelines.pdf

SIMMONS, Bora. Designing Evaluation for Education Projects. [online] Office of Education and Sustainable Development. [Cit. 2008-06-25] Dostupné na http://wateroutreach.uwex.edu/use/documents/NOAAEvalmanualFINAL.pdf

Sterling, Stephen. Sustainable education. Re-visioning Learning and Change. Bristol: Green Books; The Schumacher Society, 2001. 94 s. ISBN 1-870098-99-4

SMITH-Sebasto, Nicholas J. The Pros and Cons of Research in Environmental Education. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 329-348.

SOBEL, David. Place-Based Education: Connecting Classrooms & Communities. Barrington: The Orion Society, 2005. ISBN 0-913098-55-8.

STAPP, William B. et. al. The Concept of Environmental Education. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 33-36.

STONE, Michael K.; BARLOW, Zenobia. Ecological Literacy. Educating Our Children for a Sustainable World. San Francisco: Sierra Club Books, 2005. ISBN 1-57805-153-3.

SWARD, Leesa L.; MARCINKOWSKI, Tom. Environmental Sensitivity: A Review of the Research, 1980-1998. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 301-312.

The Tbilisi Declaration. Intergovernmental Conference on Environmental Education. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 13-16.

VADALA, Carin E.; BIXLER, Robert D.; JAMES, J. Joy. Childhood Play and Environmental Interest: Panacea of Snake Oil_ The Journal of Environmental Education, 2007, Vol. 39, n. 1, p. 3-18. ISSN 0095-8964.

WALS, Arjen E.J.; LEIJ, Tore van der. Alternatives to National Standards in Environmental Education: Process-Based Quality Assessment. Canadian Journal of Environmental Education. 1997, Vol. 2. ISSN 1205-5352 Available at http://www.uleth.ca/edu/research/ictrd/cjee/volume_2/Arjen.html

WALS, Arjen E.J.; LEIJ, Tore van der. Alternatives to National Standards for Environmental Education: A Response to Roth and McClaren. Canadian Journal of Environmental Education. 1997, Vol. 2. ISSN 1205-5352 Available at http://www.uleth.ca/edu/research/ictrd/cjee/volume_2/wals.html

YAN, B.; JOHNSON, B. Curriculum integration through environmental learning. A case study. Paper presented at the North American Assocication for Environmental Education Research Symposium, Wichita, KS, 2008.