Jak a proč učit environmentální (ekologické) etice?

Autoři

  • Martin Říha

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.249

Klíčová slova:

environmentální etika

Abstrakt

Etika je odpovědnost a žitý ohled na druhé. V článku jsou shrnuty osobní zkušenosti našeho vzácného přítele Martina Říhy, který byl pracovníkem veřejné správy od konce 60. let, kdy nastoupil na ONV Děčín, přes Severočeský KNV v Ústí nad Labem, územně-plánovací projektovou organizaci Terplan Praha a Ministerstvo životního prostředí až po dnešní práci na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Autor je přesvědčen, že pojem „veřejný zájem“ je trvalou hodnotou bez ohledu na změny režimu a že zdravé a krásné životní prostředí je takovým veřejným zájmem, společným lidem napříč politickým spektrem.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Martin Říha

Ing. arch. Martin Říha

Bývalý náměstek ministra životního prostředí, pracoval také v Útvaru rozvoje hl. města Prahy

 

Stahování

Publikováno

16. 04. 2007

Jak citovat

Říha, M. (2007). Jak a proč učit environmentální (ekologické) etice?. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.249

Číslo

Sekce

Dopisy a názory