Úvodník 2007/II/1

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá

Abstrakt

Úvodník 2007/II/1

2007-04-17 22:13:11


Vážení čtenáři,


pod číslem 1/2007 vydáváme již druhé číslo našeho elektronického časopisu Envigogika. Je věnováno Ekologické a environmentální etice, tématu, které by mohlo zajímat zvláště ty, kteří mají co činit se vzděláním. Jak se ukazuje, umí také vzbudit poměrně ostrou (byť stále odbornou) výměnu názorů, kterou vám tímto s potěšením předkládáme a ve které – jak doufáme – budeme s vaším přispěním nadále pokračovat.


V recenzované části najdete příspěvek Michala Bartoše, který problematizuje některá tradiční pojetí ekologické etiky a zamýšlí se o etice jako hledání vztahu Polis a Fysis. Článek Jana Činčery a Petra Štěpánka, který prezentuje výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol, se vymyká stylu všech ostatních pokusem o exaktní uchopení problému. O teologickou interpretaci udržitelného rozvoje usiluje Václav Mezřický; Pavel Skála se naopak zamýšlí, zda vůbec potřebujeme environmentální etiku. Jana Dlouhá v různých souvislostech rozebírá, jak by se mohla ocitnout ekologická etika na pomezí etikety a revoluční ideologie
V Inspiraci, kam zařazujeme nerecenzované příspěvky, přinášíme další anketu Jana Krajhanzla, ve které se ptal známých odborníků, co podle nich znamená pojem vztah k přírodě, a podle čeho si dělají obrázek o vztahu druhých lidí k přírodě. Nad ekogramotností a vnímavostí pro životní prostředí se zamýšlí Jiří Nečas; úvahu o základním principu udržitelnosti lidského vývoje přináší Tomáš Veselý ve svém článku Výchozí pozice zvídajícího člověka. Z produkce Roel Stemmera si můžete přečíst o vzájemné udržitelném chování a o našem osobnostním rozvoji nejen v původní anglické verzi, ale i ve stručném českém překladu. V prostorech účasti se Jana Dlouhá (Kantovsky) ptá: co lze za dané situace činit? 

Informace jsou tentokrát plně věnovány historickému pohledu – ukazujeme, jak se s etickým tématem dá prakticky zacházet. Přední slovenský ekolog Mikuláš Huba zde shrnuje desetiletý vývoj konferencí Fórum 2000, které mohou ovlivnit etiku globalizace a tvorbu nových etických norem. Publikujeme také další (historické) zdroje: odkaz na pozapomenuté eseje z „Dobříše“, první konference ministrů životního prostředí v roce 1991, a biocentricky angažovaný pohled Emilky Strejčkové v příspěvku Ekoetika. Václav Mezřický poskytl překlad Memoranda „Nasloucháme úpění stvoření“, který pochází ze stejnojmenného sborníku Evropského křesťanského ekologického sdružení.

V rubrice Dopisy a názory se vyjadřuje Martin Říha k tématu Jak a proč učit environmentální (ekologické) etice? – přibližuje nám zkušenosti člověka, pracujícího na různých pozicích státní správy. K problematice výzkumu odcizování člověka přírodě se opět vrací Emilka Strejčková a tentokrát ukazuje jeho zákulisí; publikujeme také odpověď editorky. Věříme, že se tak rozbíhá další kolo debat na toto téma a těšíme se na reakce.

V rubrice Recenze se v článku Proč by nemohlo být nic? se vrací ke sborníku Listening to Creation Groaning úvahou o smyslu stvoření ve světle absolutní možnosti nebytí; v této části se také hledají etická pravidla pro opravdovou globalizaci. 

Podpora začínajícím autorům v rubrice Pro autory byla doplněna o tři příspěvky: Nevěrohodnost odborného textu, Otevřený proces peer review a Věrohodnost informačních zdrojů.

Věříme, že témata postupně promýšlená na stránkách Envigogiky, nebudou do budoucna ztracena a velmi uvítáme další příspěvky, které se jim budou věnovat. Kromě toho navrhujeme do dalšího čísla téma nové – interdisciplinární přístupy ve vědě i vzdělání. Příspěvky do recenzované rubriky přijímáme do konce května, do ostatních rubrik do konce července 2007. V případě, že dojdou po těchto termínech, se článkům samozřejmě budeme věnovat, jen nezaručujeme jejich vydání v srpnovém čísle.

Těšíme se na vaše názory i články ke zveřejnění Envigogice – všech jejích různorodých rubrikách.

Za redakci:

Jana a Jirka Dlouzí & Katka Markošová

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2007). Úvodník 2007/II/1. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.210
Sekce
Úvodník

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>