Úvodník

Obsah hlavního článku

Dana Kapitulčinová

Abstrakt

Vážení čtenáři Envigogiky,

s koncem roku 2013 a začátkem toho nového Vám přinášíme nové číslo Envigogiky plně v angličtině – již naše druhé číslo tento rok. Přinášíme Vám v něm několik zajímavých a inspirativních článků od autorů z ČR, ale také ze Slovinska a Austrálie:

1) Strážci Země v České republice: Zkušenost s implementací programu výchovy o Zemi (Recenzovaný článek) od Jana Činčery a Bruce Johnsona prezentuje zkušenosti s implementací mezinárodního vzdělávacího programu Strážci Země poprvé v České republice.

2) Začněme s LETS: Poučení z případové studie (Brno, Czech Republic) (Recenzovaný článek) od Lukáše Kaly, Evy Fraňkové, Jana Labohého a Jana Fouska přináší poznatky ohledně fungování skupiny RozLEŤSe, brněnského systému místního výměnného obchodu (Local Exchange Trading System, LETS).

3) Etika a ekoetika Josefa Petra Ondoka: Mezi přírodními vědami, filosofií a teologií (Recenzovaný článek) od Zuzany Svobodové analyzuje část teoretického díla J. P. Ondoka, zejména na základě jeho knihy Člověk a příroda: Hledání etického vztahu a klade zvláštní důraz na vymezení Ondokova přínosu etickému a ekoetickému myšlení.

4) Účel vzdělávání: Australský a slovinský pohled na vzdělávání k udržitelnému rozvoji (Inspirace) od Phila Smithe a Majdy Naji diskutuje o účelu vzdělávání a představuje dva příklady implementace vzdělávání k udržitelnosti ve školách ve Slovinsku a v Austrálii.

5) Recenze knihy Environmental mining limits in the North Bohemian Lignite Region (v originále Územní ekologické limity težby v Severočeské hnědouhelné pánvi) od Andrew Bartona shrnuje poznatky z knihy původně publikované v roce 2005 v češtině a zasazuje do současného kontextu.

6) Informace:

Velmi zajímavý text Petra Daniše o environmentálni gramotnosti (Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015) byl nyní přeložen také do angličtiny (A new definition of environmental literacy and a proposal for its international assessment in PISA 2015).

Učitele by mohlo zajímat oznámení o mezinárodní soutěži esejů na téma udržitelného života v angličtině - school essay competition.

7) Další oznámení:

Zároveň s tímto anglickým číslem vychází také české číslo Envigogiky, které naleznete zde.

Přejeme Vám příjemné čtení a šťastné vykročení do roku 2014.

Vaše redakce Envigogiky.

V Praze dne 20. 12. 2013

PS: Během posledních dvou let bylo vydávání Envigogiky podpořeno projektem Mezioborová síť udržitelného rozvoje (MOSUR, OP VK) a my jsme za tuto podporu velmi vděční.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Kapitulčinová, D. (2013). Úvodník. Envigogika, 8(4). https://doi.org/10.14712/18023061.420
Sekce
Úvodník
Biografie autora

Dana Kapitulčinová

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze