Trojští koně filosofických textů

Autoři

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.295

Abstrakt

Podle čeho se pozná kvalita filosofického textu? Filosofie je nejen údivem a odkrýváním nových pohledů, které nejsou v běžném provozu jakéhokoli prakticky orientovaného myšlení na první pohled patrné. Filosofie je také odpovědností za tyto nové pohledy, a ta se zračí v jasnosti a čistotě zacházení s pojmy, v důslednosti při vyvozování jakýchkoli závěrů. V této souvislosti pak lze o poctivosti filosofických úvah usuzovat ze způsobu, jak jsou v textu užívána slova, a to především ta, která jsou nějakým způsobem zásadní, o která autor své úvahy opírá, na jejichž základě vyvozuje závěry. Jsou-li tyto základní termíny v textu nedbale rozhozeny, trčí-li z něj jako majáky nesrozumitelnosti, jež mají vysílat světlo určité vlnové délky a jím ozařovat temnoty našeho bloudění, aniž by svou barvu přiznaly, pak je třeba se mít na pozoru. Mohlo by se stát, že bychom po čase přestali vnímat, že (a jakým způsobem) je daná vlnová frekvence omezená - a viděli bychom pak vše jen skrze tyto brýle mámení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Odpovědný redaktor Envigogiky.

Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Reference

Kotásková, K. Teorie symbiogeneze a teorie Gaia: alternativní biologické teorie v environmentálním myšlení. DP Katedry environmentálních studií, FSS, MU v Brně, vedoucí práce Karel Stibral, 2008 [online] [cit 2009-02-21] Dostupné na http://is.muni.cz/th/60261/fss_m/

Neustupa, Jiří. Námitky proti symbiogenetické teorii: Co evoluce člověka? Přednáška konaná v rámci Biologických čtvrtků ve Viničné. 2002 [online] [cit 2009-02-21] Dostupné na http://scw.dev.jetmedia.cz/biologie/namitky-proti-symbiogeneticke-teorii-co-evoluce-cloveka-3382

Boháček, I. Symbiogeneze a propaganda. Vesmír. 1994, 73, č. 3, s. 174. [online] [cit 2009-02-21] Dostupné na http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=3182

Stahování

Publikováno

31. 05. 2009

Jak citovat

Dlouhá, J. (2009). Trojští koně filosofických textů. Envigogika, 4(1). https://doi.org/10.14712/18023061.295

Číslo

Sekce

Recenze

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>