Zahájení diskuse o budoucnosti naší země

Autoři

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.269

Abstrakt

Milí přátelé,

Svým způsobem jsem na stránkách tohoto časopisu zahájila těsně před prezidentskými volbami diskusi k současné situaci v naší zemi. Především děkuji všem, kteří můj krok uvítali a napsali mi milá slova. Obdržela jsem také obvinění z překročení svých pravomocí tím, že na stránky odborného časopisu nechávám proniknout témata politická.

K tomu mohu říci jen následující: výchova velmi závisí na tom, v jakých podmínkách se uskutečňuje. Nezávisle na politickém zřízení, tyto základní podmínky musí odpovídat systému založenému na právu, spravedlnosti, a základní slušnosti. Podle mého názoru je povinností všech, jejichž primárním úkolem je vzdělávat nebo výchově nové generace jakkoli jinak napomáhat, se ozvat, pokud mají pocit, že jsou tato pravidla porušována. S tímto přesvědčením si dovoluji zahájit diskusi na téma naší budoucnosti po volbách prezidenta republiky.

V této diskusi mohou zaznít proti sobě stojící názory. Musí však být založeny na pravdě a podloženy důvěryhodnými argumenty, a musí ctít pravidla demokratického dialogu.

Zde jsou příspěvky, které jsem v této souvislosti obdržela:

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Stahování

Publikováno

31. 05. 2013

Jak citovat

Dlouhá, J. (2013). Zahájení diskuse o budoucnosti naší země. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.269

Číslo

Sekce

Dopisy a názory

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>