Myths surrounding electronic journals

Authors

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.248

Abstract

Various mistaken ideas and predjudices are connected with electronic publishing. This article brings the reader's attention to some of the benefits of the virtual environment with the aim of supporting greater engagement from the academic sector.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

References

Hranička, Richard; Jehlíková, Hana; Pezlarová, Milada. Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 2007-08-31]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3807>. URN-NBN:cz-ik3807. ISSN 1212-5075.

Menoušek, Jiří Jak hledat medicínské informace na internetu ? Stručný průvodce, určený nejen odborné zdravotnické veřejnosti. Zdravcentra. Dostupné z www ISSN: 1336-4154

Přispěvatelé Wikipedie, Elektronický podpis [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2007, Datum poslední revize 19. 05. 2007, 21:07 UTC, [citováno 4. 09. 2007] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronický_podpis&oldid=1509468

Menoušek, Jiří. Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 9 [cit. 2007-09-03]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1127>. URN-NBN:cz-ik1127. ISSN 1212-5075.

Mutt, José A. Mari. TISK versus INTERNET. Volně přeložila Naďa Smékalová. Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. [online] 2000/3 Dostupné z www http://www.vkol.cz/obzory/20003_05.htm ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Svršek, Jiří, Elektronické publikování ve vědě Natura [online] 01/2000 Citováno [2007-08-28] Dostupné z www http://natura.baf.cz/natura/2000/1/20000103.html ISSN 1212-6748

Svršek, Jiří. Elektronické vědecké články. podle článku Mauricia Ayala-Sáncheze. Natura [online] 1/2003 Citováno [2007-08-28] Dostupné z www http://natura.baf.cz/natura/2003/1/20030102.html ISSN 1212-6748

Šťastná, Petra. Role elektronických seriálů ve vědecké komunikaci. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 2007-09-03]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/node/995. URN-NBN:cz-ik995. ISSN 1212-5075.

Published

31. 08. 2007

How to Cite

Dlouhá, J. (2007). Myths surrounding electronic journals. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.248

Issue

Section

Authors' Corner

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>