Seminář zaměřený na psaní závěrečné práce

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.244

Abstrakt

Evelyn Funda, překlad a úpravy Jana Dlouhá

Přeložené materiály Centra pro podporu psaní, University of Nebrasca-Lincoln

Výuka psaní vychází z filozofie, že odborná způsobilost v daném oboru je pouze jedním z předpokladů úspěšného psaní. Člověk, který píše jakýkoli text, totiž vystupuje současně ve více rolích – není jen fundovaným znalcem teoretického podhoubí a někým, kdo je schopen shromažďovat informace o posledních výzkumech v dané oblasti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Stahování

Publikováno

12. 12. 2006

Jak citovat

Dlouhá, J. (2006). Seminář zaměřený na psaní závěrečné práce. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.244

Číslo

Sekce

Pro autory

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>