Strážci Země: Vztah mezi výukovými strategiemi a vzdělávacími dopady programu

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
https://orcid.org/0000-0003-0704-7402
Bruce Johnson
https://orcid.org/0000-0002-7818-4714

Abstrakt

Článek se zaměřuje na analýzu vztahu mezi vybranými vlastnostmi outdoorového programu environmentální výchovy Strážci Země a jeho dopadem na environmentální hodnoty a znalosti studentů. Studie vychází z předchozích výzkumných šetření autorského týmu, které jsou zde reflektovány a aplikovány. Data byla v letech 2020-2021 (N=80) shromážděna školským zařízením Lipka, které program nabízí. Na základě analýzy lze říct, že program úspěšně ovlivňuje environmentální hodnoty studentů a jejich environmentální porozumění. Studenti reflektovali výukové strategie použité v programu jako vysoce podporující, zkušenostní a srozumitelné. To, jakým způsobem studenti program hodnotili, současně koreluje s environmentálními hodnotami, které měli již před programem; studenti, kteří vnímali program pozitivněji byli také programem více ovlivněni. Studie dále diskutuje důsledky svých zjištění pro praxi outdoorové environmentální výchovy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., & Johnson, B. (2022). Strážci Země: Vztah mezi výukovými strategiemi a vzdělávacími dopady programu. Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.636
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera, Masaryk University

Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. Působí na  Masarykově univerzitě v Brně (Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií). Zaměřuje se na oblast environmentální výchovy, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a evaluace programů. Spolupracuje se středisky ekologické výchovy a dalšími organizacemi jako evaluátor a konzultant programů.

Bruce Johnson, University of Arizona

Bruce Johnson je profesorem environmentálního vzdělávání a přírodovědného vzdělávání na Arizonské univerzitě, kde také působí jako ředitel výzkumného a hodnotícího týmu pro vzdělávání o Zemi a spoluředitel Centra pro vzdělávání STEM. Je také koordinátorem mezinárodních programů mezinárodní neziskové vzdělávací organizace The Institute for Earth Education.

Reference

Baierl T-M, Johnson B, Bogner FX. Assessing Environmental Attitudes and Cognitive Achievement within 9 Years of Informal Earth Education (2021). Sustainability. 13, 7, 3622. https://doi.org/10.3390/su13073622

Bogner, F. X. (2018). Environmental values (2-MEV) and appreciation of nature. Sustainability, 10, 2, 350. https://doi.org/10.3390/su10020350

Bogner, F. X., Johnson, B., Buxner, S., & Felix, L. (2015). The 2-MEV model: Constancy of adol-escent environmental values within an 8-year frame. International Journal of Science Edu-cation, 37, 12, 1938-1952. https://doi.org/10.1080/09500693.2015.1058988

Cairns, K. (2002). The legitimate role of advocacy in environmental education: How does it differ from coercion? Ethics Sci. Environ. Politics, 2, 82–87. https://www.int-res.com/journals/esep/?eID=secureddownload&pdffile=articles/esep/2002/e22.pdf

Cincera, J., & Johnson, B. (2013). Earthkeepers in the Czech Republic: Experience from the imple-mentation process of an earth education program. Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, 8, 4. https://doi.org/10.14712/18023061.397

Cincera, J., Johnson, B. & Kroufek, R. (2020): Outdoor environmental education program leaders’ theories of experiential learning. Cambridge Journal of Education, 50, 6, 729-745.

Činčera, J., Johnson, B., Kroufek, R., Kolenatý, M., & Šimonová, P. (2020). Frames in Outdoor En-vironmental Education Programs: What We Communicate and Why We Think It Matters. Sustainability, 12, 11, 4451. https://doi.org/10.3390/su12114451

Činčera, J., Johnson, B., Kroufek, R., Kolenatý, M., Šimonová, P. & Zálešák, J. (2021). Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. The Practice from the Perspective of Educational Research. Brno: Masarykova univerzita.

Cincera, J., Simonova, P., Kroufek, R. & Johnson, B. (2020) Empowerment in outdoor environmen-tal education: who shapes the programs?, Environmental Education Research, 26, 12, 1690-1706. https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1814205

Cincera, J., Zalesak, J., Kolenaty, M., Simonova, P., & Johnson, B. (2021). We love them anyway: outdoor environmental education programs from the accompanying teachers’ perspective. Journal of Outdoor and Environmental Education, https://doi.org/10.1007/s42322-021-00084-9

Činčera, J.; Johnson, B.; Kroufek, R. & Šimonová, P. (2020). Values Education in Outdoor Environ-mental Education Programs from the Perspective of Practitioners. Sustainability, 12(11), 4700. https://doi.org/10.3390/su12114700

Cincera, J., Boeve-de Pauw, J., Goldman, D., & Simonova, P. (2019). Emancipatory or instrumen-tal? Students’ and teachers’ perception of the EcoSchool program. Environmental Education Research, 25, 7, 1083-1104. https://doi.org/10.1080/13504622.2018.1506911

Cincera, J., Kroufek, R, Skalik, J., Simonova, P., Broukalova, L., & Broukal, V. (2017). Eco-School in Kindergartens: the effects, interpretation, and implementation of a pilot program. Envi-ronmental Education Research, 23, 7, 919-936. https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1076768

Dettmann-Easler, D., & Pease., J. L. (1999) Evaluating the Effectiveness of Residential Environmen-tal Education Programs in Fostering Positive Attitudes Toward Wildlife, Journal of Environ-mental Education, 31, 1, 33-39. https://doi.org/10.1080/00958969909598630

diSessa, A.A. (2014). A history of conceptual change research. Threads and fault lines. Berkeley: University of California. eScholarship.org. https://doi.org/10.1017/CBO9781139519526.007

Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. International Journal of Science Education, 25, 6, 671–688. https://doi.org/10.1080/09500690305016

Jickling, B. (2010). Environmental Education and Environmental Advocacy: Revisited. Journal of Environmental Education, 34, 20–27. https://doi.org/10.1080/00958960309603496

Johnson, B. & Činčera, J. (2021): Relationships between outdoor environmental education program characteristics and children’s environmental values and behaviors, Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, https://doi.org/10.1080/14729679.2021.2001756

Johnson, B., & Činčera, J. (2015). Examining the Relationship between Environmental Attitudes and Behaviour in Education Programs, Socialni studia, 3, 97–111.

Johnson, B., & Cincera, J. (2019). Development of the ecological concepts of energy flow and mate-rials cycling in middle school students participating in earth education programs, Studies in Educational Evaluation, 63(August), 94–101. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2019.08.003

Kopnina, H. (2012). Education for sustainable development [ESD]: The turn away from “environ-ment” in environmental education? Journal of Environmental Education, 18, 699–717. https://doi.org/10.1080/13504622.2012.658028

Johnson, B., & Manoli, C. (2020). Earth Education. In Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press; https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.684

Manoli, C. C., Johnson, B., Hadjichambis, A. C., Hadjichambi, D., Georgiou, Y., & Ioannou, H. (2014). Evaluating the impact of the Earthkeepers Earth education program on children’s ecological understandings, values and attitudes, and behaviour in Cyprus. Studies in Educa-tional Evaluation, 41, 29–37. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2013.09.008

Menzies, L.; Bowen-Viner, K. & Shaw, B. (2017). Learning Away: The state of school residentials in England 2017. http://www.learningaway.co.uk

Real World Learning Model (cit. 2020). https://www.rwlnetwork.org/rwl.aspx

Sanera, M. (1998). Environmental Education. Promise and Performance. Canadian Journal of Envi-ronmental Education, 3, 9–26. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/338

Schneiderhan-Opel, J.; Bogner, F.X. (2021). The Effect of Environmental Values on German Primary School Students’ Knowledge on Water Supply. Water, 13, 702. https://doi.org/10.3390/w13050702

Schwartz, S.H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values an Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2, 1–20. : http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/11

Thomas, G. (2010). Facilitator, Teacher, or Leader? Managing Conflicting Roles in Outdoor Educati-on. Journal of Experiential Education, 32, 3, 239–254. https://doi.org/10.1177%2F105382590903200305

Van Matre, S. (1990). Earth education: A new beginning. Greenville, WV: The Institute for Earth Education.

Van Matre, S., & Johnson, B. (1988). Earthkeepers: Four keys for helping young people live in har-mony with the earth. Greenville, WV: The Institute for Earth Education.

Vosniadou, S. (2013). Conceptual Change in Learning and Instruction. The Framework Theory Ap-proach. In Vosniadou, S. (Ed.). International Handbook of Research on Conceptual Change. New York: Routledge, pp. 11-30.

Wals, A., Geerling-Eijff, F., Hubeek, F., van der Kroon, S. & Vader, J. (2008). All mixed up? Instrumental and emancipator learning toward a more sustainable world: considerations for EE policymakers. Applied Environmental Education and Communication, 7, 3, 55-65. https://doi.org/10.1080/15330150802473027

Wohlers, L., & Johnson, B., (2003). A programmatic approach: Purposeful experiences. Zeitschrift Für Erlebnispädagogik, 23, 5/6, 14-22.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Podobné články

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.