Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy

Autoři

  • Jan Činčera
  • Jiří Kulich
  • Dita Gollová

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.39

Klíčová slova:

efektivita, environmentální výchova, evaluace, metodika, finanční podpora

Abstrakt

Článek prezentuje výsledky kvalitativního výzkumu realizovaného mezi českými organizacemi nabízejícími programy environmentální výchovy a orgány veřejné správy, které tyto programy finančně podporují. V rámci výzkumu byly řešeny tři základní výzkumné otázky: jaké evaluační strategie organizace používají? Jak tyto strategie souvisí s metodikou realizovaných programů, resp. do jaké míry odpovídají programy hodnocených organizací požadavkům na efektivní environmentální výchovu? Do jaké míry vycházejí orgány veřejné správy při finanční podpoře těchto programů z jejich skutečné efektivity? Výzkum prokázal poměrně malé zastoupení evaluačních strategií přinášejících relevantní informace o efektivitě programu, metodické nedostatky ve většině hodnocených programů a nedostatečnou schopnost orgánů veřejné správy formulovat a vyhodnocovat požadavky na efektivitu podporovaných programů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

AJZEN, Icek. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process. 1991, vol. 50, p. 179-211. 0749-5978

ARDOIN, Nicole M. Sense of Place and Responsible Behavior: What the Research Says. [online] Yale School of Forestry and Environmental Studies. [Cit. 2009-02-01]. Dostupné na http://www.naaee.org/conferences/biloxi/n_ardoin_3_10008a.pdf

BARCH, Brian; Duvall, Jason; Higgs, Amy; Wolske, Kim; ZINT, Michaela. Planning and Implementing an EE Evaluation. [online] [Poslední aktualizace 2007-11-06] [Cit. 2008-07-20]. Dostupné na http://66.135.39.45:7080/meera-dev/knowledge-base/plan-an-ee-evaluation/

BENNETT, Dean B. Evaluating Environmental Education in Schools. A practical guide for teachers. [online]UNESCO - UNEP, Division of Science, Technical and Environmental Education, 1989. Dostupné na http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000661/066120eo.pdf

ČINČERA, Jan. Environmentální výchova. Od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007.

Činčera, J. (2008). Evaluace program Ekoškola. Envigogika, 3(2). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/30

Činčera, J. (2008). Evaluační strategie středisek ekologické výchovy. Envigogika, 3(2). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/29

ČINČERA, Jan. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Grada, 2007.

DISINGER, John F. Environmental Education's Definitional Problem. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 17-32.

DISINGER, John F. Environment in the K-12 Curriculum: An Overview. In WILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. P. 23-44.

ECOSYSTEM Management Iniatiative. Measuring Progress. An Evaluation Guide for Ecosystem and Community-based Projects. Ver. 3.0. [online]

Ecosystem Management Initiative; School of Natural Resources and Environment; University of Michigan, 2004. [2004-03-22] Dostupné na http://www.snre.umich.edu/emi/evaluation/

Excellence in Environmental Education - Guidelines for Learning (Pre K-12). North American Association for Environmental Education, 2004. [Cit. 2008-07-21]. Dostupné na http://www.naaee.org/npeee/learner_guidelines.php

FRANK, L. S. The Caring Classroom. Using Adventure to Create Community in the Classroom and Beyond. Madison: Project Adventure 2001.

FRECHTLING, Joy et. al. The 2002 User-Friendly Handbook for Project Evaluation. The National Science Foundation, 2002. [online] [Cit. 2009-01-05] Dostupné na http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/nsf02057.pdf

GIBBS, Jeane. TRIBES. A New Way of Learning and Being Together. Windsor: Center Source System, 2001. 432 s. ISBN 0-932762-40-9.

GRECMANOVÁ, Helena; URBANOVSKÁ, Eva. Aktivizační metody ve výuce. Prostředek ŠVP. Olomouc: Hanex, 2007.

HART, Paul; NOLAN, Kathleen. A critical analysis of research in environmental education. Studies in Science Education, 1999, iss. 34, p. 1-69.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.

HENTON, Mary. Adventure in the Classroom. Dubuque: Kendal / Hunt Publishing; Project Adventure, 1996. ISBN 0-7872-2459-6.

HOGAN, Christine. Practical facilitation. A toolkit of techniques. London: Kogan Page, 2003. ISBN 0-7494-3827-4.

Hornová, K. (2007). Evaluace výukového programu. Envigogika, 2(3). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/22

HUNGERFORD, Harold; PEYTON, Ben R.; WILKE, Richard J. Goals for Curriculum Development in Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1980, Vol. 11, Iss. 3, p. 42-47. ISSN 0095-8964.

HUNGERFORD, Harold R.; VOLK, Trudi L. Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1990, Vol. 21, Iss. 3, p. 8-21. ISSN 0095-8964.

HUNGERFORD, Harold R. The General Teaching Model (GTM). In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 423-443

HUNGERFORD, Harold R. The Myth of Environmental Education - Revisited. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 49-56.

JOHNSON, David W.; JOHNSON, Frank P. Joining Together. Group Theory and Group Skills. Boston: Pearson, 2006. 650 s.

KOLB, David. Experiential Learning. Experience as The Source of Learning and Development. Prentice Hall, 1984.

KOVALIK, Susan J.; OLSEN, Karen D. Kid's eye view of science. A Teacher's Handbook for Implementing an Integrated Thematic Approach to Teaching Science, K-6. Kent: Center for the Future of Public Education, 1994.

MARCINKOWSKI, Thomas. Predictors of Responsible Environemental Behavior. A Review of Three Disertation Studies. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P.265-294.

MARCINKOWSKI, Thomas. Assessment in Environmental Education. In WILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. P. 143-198.

MARTIN, Duncan. Research in Earth Education. Zeitschrift für Erlebnispädagogik. 23. Jhrg. (2003), Heft 5/6 (Mai / Juni), p. 32-47. ISSN 0933-565X.

MATRE, Steven van. Earth Education .. a new beginning. Greenville: The Institute for Earth Education, 1999.

O' DONOGHUE, Rob. Environment and Sustainability Education in a Changing South Africa: A critical historical analysis of outloně schemes for defining and guiding learning interactions. Southern African Journal of Environmental Education. Learning in a Changing World. Vol. 24 (2007), p. 141-157. ISSN 1810-0333.

PIKE, Graham; SELBY, David. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6. 322 s.

RAMSEY, John. Comparing Four Environmental Problem Solving Models: Additional Comments. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 161-172.

SIMMONS, Bora et. al. Nonformal Environmental Education Programs: Guidelines for Excellence. North American Association for Environmental Education, 2004. Dostupné na http://naaee.org/npeee/nonformal/nonformalguidelines.pdf

THOMSON, Gareth; HOFMAN, Jenn. Measuring the Success of Environmental Education Programs. [online] Canadian Parks and Wilderness Society; Sierra Club of Canada. [Cit. 2008-04-02] Dostupné z http://www.peecworks.org/PEEC/PEEC_Inst/I00052276.0/ee-success.pdf

Wessa P., (2009), Spearman Rank Correlation (v1.0.0) in Free Statistics Software (v1.1.23-r3), Office for Research Development and Education, URL http://www.wessa.net/rwasp_spearman.wasp/

W.K. Kellog Foundation . Logic Model Development Guide. Using Logic Models to Bring Together Planning, Evaluation, and Action. [online] Battle Creek: W.K. Kellog Foundation, 2004. [Cit. 2008-07-20] Dostupné na http://www.wkkf.org

WRIGHT, Michael J. The Comparative Effects of Constructivist Versus Traditional Teaching Methods on the Environmental Literacy of Postsecondary Nonscience Majors. Bulletin of Science, Technology & Society. August 2008, Vol. 28, n. 4, p. 324-337. ISSN 0270-4676.

De YOUNG, Raymond. Expanding and Evaluating Motives for Environmentally Responsible Behavior - Statistical Data Included. Journal of Social Issues. Vol. 56 (2000), n. 3. ISSN 0022-4537.

ZELEZNY, Lynnete C. Educational Interventions That Improve Environmental Behaviors: A Meta-Analysis. The Journal of Environmental Education, 1999, Vol. 31, Iss. 1, p. 5-14. ISSN 0095-8964.

Publikováno

30. 09. 2009

Jak citovat

Činčera, J., Kulich, J., & Gollová, D. (2009). Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy. Envigogika, 4(2). https://doi.org/10.14712/18023061.39

Číslo

Sekce

Recenzované články