Environmentální výchova z pohledu informační vědy

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek analyzuje vybrané otázky metodiky a cílů environmentální výchovy z pohledu informačních a komunikačních teorií.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2007). Environmentální výchova z pohledu informační vědy. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.17
Sekce
Recenzované články

Reference

BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001. 180 s.

BROOKS, Jacqueline Grennon; BROOKS, Martin G. In search of understanding : the case for constructivist classroom. Alexandria : Association for Supervision and Curriculum Development, 1999. ISBN 0-87120-358-8.

CAPRA, Fritjof. Speaking Nature’s Language : Principles of Sustainability. In STONE, Michael K.; BARLOW, Zenobia. Ecological Literacy : Educating Our Children for a Sustainable World. San Francisco : Sierra Club Books, 2005. ISBN 1-57805-153-3.

CAPURRO, Rafael. Epistemology and information science [online]. [Poslední aktualizace 2000-05-27]. Dostupný z WWW: .

CAPURRO, Rafael; Fleissner, Peter; Hofkirchner, Wolfgang. Is a Unified Theory of Information Feasable? : A Trialogue [online]. [Poslední aktualizace 2000-05-29]. Dostupný z WWW: .

CAPURRO, Rafael. On the genealogy of information [online]. [Poslední aktualizace 2000-05-27]. Dostupný z WWW: .

CAPURRO, Rafael. What is Angeletics? [online]. [Poslední aktualizace 2000-09-18]. Dostupný z WWW: .

CAPURRO, Raffael. 2001a. Ethical Challenge of the Information Society in the 21st Century [online]. [Poslední aktualizace 2001-02-17]. Dostupný z WWW: .

CAPURRO, Raffael. 2001b. Moral Issues in Information Science [online]. [Poslední aktualizace 2001-05-12]. Dostupný z WWW: .

CURRÁS, Emília. Pojem informace v kontextu vědecké integrace. In Acta Bibliotecalis et Informatica. Opava : Slezská univerzita, 1996.

DLOUHÁ, Jana. Zkušenost přírody – jaká je a co ve výchově znamená? Envigogika [online]. 2006, roč. 1, č. 1 [cit. 2007-08-25]. Dostupný z WWW: http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/3. ISSN 1802-3061.

FOSNOT, Catherine Twomey, PERRY, Randall Stewart. Constructivism : a psychological theory of learning. In FOSNOT, Catherine Twomey. Constructivism : Theory, Perspectives and Practice. New York : Columbia University, 2005. ISBN 0-8077-4570-7.

HAMMOND, William F. Education for Action : A framework for thinking about the place of action in environmental education. Green Trachet : Education for Planet Earth. 1996–7, č. 50, s. 6–14. ISSN: 1192-1285.

HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas (Being and Time). Praha : OIKOYMENH, 1996.

HEIDEGGER, Martin. Řeč. In Básnicky bydlí člověk.(Vorträge und Aufsätze) Praha : OIKOYMENH, 1993.

IRAN-NEJAD, Asghar. Constructivism as substitute for memorization in learning : Meaning is created by learner. Education. Chula Vista : Fall. 1995, roč. 116, č. 1, s. 16.

McKEOWYN, Rosalyn. Education for Sustainable Development Toolkit [online]. University of Tennessee, 2002. [cit. 2006-10-30]. Dostupný z WWW:

KŘÍŽ, Martin. Cesta do pravěku. Bedrník. 2007, roč. 5, č. 1, s. 22. ISSN: 1801-1381.

MATRE, Steven van. Earth Education : a new beginning. Greenville : The Institut for Earth Education, 1999.

ORR, David W. Earth in Mind : On Education, Environment, and the Human Prospect. Washington : Island Press, 1994. 213 s. ISBN 1-55963-295-X.

PATOČKA, Jan. Filosofie a společenský problém informace. In Acta Bibliotecalis et Informatica. Opava : Slezska univerzita, 1996.

PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha : OIKOYMENH, 1995. 203 s.

RŮŽIČKA, Michal. Informace a dobro. Praha : Ježek, 1993. 81 s.

ŠMAJS, Josef. Drama evoluce : Fragment evoluční ontologie. Praha : Hynek, 2000.188 s.