Vliv pobytového programu na atraktivitu Jizerských hor

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek prezentuje výsledky evaluace programu environmentální výchovy pro žáky ve věku 10-12 let. Cílem bylo analyzovat vliv programu na zvýšení atraktivity Jizerských hor. Výzkum (N=78) nepotvrdil vliv programu na měřenou proměnnou. Podle výsledků jsou Jizerské hory atraktivnější pro dívky, než pro chlapce. Věk negativně koreluje s atraktivitou. Na atraktivitu neměly vliv předchozí zkušenosti s Jizerskými horami. Článek dále diskutuje limity výzkumu a navrhuje možná vylepšení programu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2013). Vliv pobytového programu na atraktivitu Jizerských hor. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.8
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera

Technická univerzita Liberec

Reference

Cornell, J. (1998). Sharing Nature with Children. Nevada City. Nevada City: DAWN Publications.

Činčera, J. (2011). Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty. Envigogika, 6(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/64 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.64

Činčera, J., Kavan, D., , & Šedlbauer, J., (2010). Program Vyšetřování jizerskohorské katastrofy pro 4.-6. třídu ZŠ. [pracovní listy]. Liberec: Společnost pro Jizerské hory.

Graef, A. R., Thapa, B., Confer, J. J., & Absher, J. D. (2000). Relationships Between Trip Motivations and Selected Variables Among Allegheny National Forest Visitors. USDA Forest Service Proceedings RMRS-P-15, 4, 107-113.

Ham, S. H. (1992). Environmental interpretation: A practical guide for people with big ideas and small budgets. Colorado: Fulcrum Publishing.

Hendl, J. (2009).Přehled statistických metod. Praha: Portál.

Kaplan, R., Kaplan, S. (2002). Adolescents and the Natural Environment: A Time Out? In KAHN, P.H., KELLERT, S. R. Children and Nature: psychological, sociocultural, and evalutionary investigations. Cambridge: Massachussetts Institute of Technology.

KONU, H.; LAUKKANEN, T. (2009). Roles of Motivation Factors in Predicting Tourists’ Intentions to Make Wellbeing Holidays – A Finnish Case. ANZMAC.

KRAJHANZL, J. (2012) Špetka ekopsychologie pro ekopedagogickou praxi. In: Máchal, A.; Nováčková, H.; Sobotková, L. (eds.) Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Soubor učebních textů. Brno: Lipka, 2012, s. 95-110.

LINE, N.; COSTEN, W. (2011). Environmental attitudes, motivation and assessment, Toward a model of nature-based tourism. International CHRIE Conference Refereed Track, University of Massachussets-Amherst, 27.6.2011

LOUV, R. (2008). Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill: Algonquin Books.

MANSFELD, Y., FREUNDLICH, A., KUTIEL, H. (2007). The relationship between weather condition and tourists’ perception of comfort: the case of the winter sun resort of Eilat. In AMELUNG, B., BLAYEJCZYK, K., MATZARAKIS, A. Climate Change and Tourism = Assessment and Coping Strategies. Mastricht. Warsaw, Freiburg. P. 116-138. Retrieved from http://globus.igipz.pan.pl/geoekoklimat/blaz/blaz28.pdf#page=116

MATRE, S.; HOESSLE, K. (1980). Earthwalks: Earth Magic. Greenville: The Institute for Earth Education.

PATTON, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage.

PATTON, M. Q. (2008). Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks: Sage.

TILDEN, F. (2007). Interpreting Our Heritage. Chapell Hill: University of North Carolina.

Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: an illustration from food experiences in tourism. Tourism Management, 25(3), 297-305. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0261517703001304 http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00130-4

Venkatesh, U. (2006). Leisure – meaning and impact on leisure travel behavior. Journal of Social Research, 6,

VLACHOVÁ, E. (2011). Evaluace pobytových programů environmentální výchovy Společnosti pro Jizerské hory. [Diplomová práce]. Vedoucí práce Jan Činčera. Liberec: Technická univerzita.

YOON, Y., UYSAL, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyality: a structural model. Tourism Management, 26, p. 45-56.