Účastníci specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy: očekávání, hodnocení a první přínosy

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
Kateřina Kohoutová
Júlia Sokolovičová

Abstrakt

Práce předkládá výsledky první fáze evaluačního výzkumu realizovaného mezi účastníky specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, organizovaného v rámci Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Výzkum analyzuje to, jakým způsobem studenti reflektují probíhající studium. Účastníci tvoří velmi heterogenní skupinu a studium vnímají na několika významových rovinách. Velkou roli v interpretaci studia hrají předchozí zkušenosti s environmentální výchovou, které ovšem mohou působit i jako bariéra dalšího odborného růstu. Druhým podstatným faktorem je vliv skupiny, ve které účastníci konstruují význam probíraných témat.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., Kohoutová, K., & Sokolovičová, J. (2010). Účastníci specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy: očekávání, hodnocení a první přínosy. Envigogika, 5(3). https://doi.org/10.14712/18023061.55
Sekce
Recenzované články

Reference

CORBIN, Juliet; STRAUSS, Anselm. Basics of Qualitative Research. 3e. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage, 2008.

GLASSER, Barney B. Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley: Sociology Press, 1998.

HORKÁ, Hana. Aktivní formy výuky při přípravě budoucích učitelů 1. st. ZŠ na ekologickou výchovu. In DLOUHÁ, Jana. Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech. Praha: Univerzita Karlova, 2002. S. 89-98.

HORKÁ, Hana. Ekologická výchova jako nástroj k zajištění udržitelného rozvoje v profesionální přípravě učitelů. In DLOUHÁ, Jana; DLOUHÝ, Jiří. Co znamená udržitelnost pro univerzity? Praha: Univerzita Karlova, 2005. S. 80-89.

HORKÁ, Hana. Standard pregraduální ekologické/environmentální přípravy učitelů. In LIŠKOVÁ, Eva. Minimální všeobecný základ znalostí a dovedností studentů učitelství o životním prostředí, udržitelném rozvoji a environmentální výchově. Praha: Univerzita Karlova, 2003. S. 4-6.

HORKÁ, Hana; KULICH, Jiří; LIŠKOVÁ, Eva; MÁCHAL, Aleš. Ekologické/environmentální minimum pro studenty oboru učitelství (návrh k diskusi). In LIŠKOVÁ, Eva. Minimální všeobecný základ znalostí a dovedností studentů učitelství o životním prostředí, udržitelném rozvoji a environmentální výchově. Praha: Univerzita Karlova, 2003. S. 9-13.

JOHNSON, David W.; JOHNSON, Frank P. Joining Together. Group Theory and Group Skills. Boston: Pearson, 2006. 650 s.

MÁLKOVÁ, Jitka. Zavádění tématu udržitelného rozvoje na katedře biologie PdF UHK (proč, jak, příklady, úskalí, plány). In DLOUHÁ, Jana; DLOUHÝ, Jiří. Co znamená udržitelnost pro univerzity? Praha: Univerzita Karlova, 2005. S. 101-108.

MOSELY, Christine; REINKE, Kay. The Effect of Teaching in an Outdoor Environmental Education Program on Elementary Pre-service Teachers’ Environmental Education Self-Efficacy and Outcome Expectancy. In SIMMONS, Bora. Preparing Effective Environmental Educators. Washington: NAAEE, 2005. P. 35-58.

Guidelines for the Preparation and Professional Development of Environmental Educators. Washington: NAAEE, 2004.

PATTON, M. Q. Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage, 2002. 700 s.

WINTHER, Austin A. Research Related to Staff Development in Environmental Education. . In SIMMONS, Bora. Preparing Effective Environmental Educators. Washington: NAAEE, 2005. P. 59-72.