Výchova k udržitelnému rozvoji: mýtus nebo nová vlna?

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek porovnává různé pohledy odborné komunity na problematiku výchovy k udržitelnému rozvoji.
Ačkoli pojem výchova k udržitelnému rozvoji (VUR) je prosazován již více než patnáct let, stále otevírá v odborné komunitě široké pole možných interpretací. Částí odborné komunity je odmítána samotná myšlenka udržitelnosti, další odborníci zpochybňují reálný přínos konceptu do výchovně vzdělávací praxe. Ve druhé části článek stručně sumarizuje a srovnává hlavní principy dvou různých přístupů k VUR: první, který VUR definuje jako pluralistickou tradici environmentální výchovy, a druhý – radikálně transformativní přístup volající po paradigmatické změně v celém vzdělávacím kontextu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2008). Výchova k udržitelnému rozvoji: mýtus nebo nová vlna?. Envigogika, 3(1). https://doi.org/10.14712/18023061.25
Sekce
Recenzované články

Reference

CAPRA, Fritjof. Ecology and Community. [Cit. 2008-04-02] Dostupné na http://www.ecoliteracy.org/publications/pdf/community.pdf

CAPRA, Fritjof. Ecoliteracy. The Challenge for Education in the Next Century. Liverpool Schumacher Lectures, March 20, 1999. Dostupné na http://www.ecoliteracy.org

McClaren, Milton. Education, not ideology. Green Teacher. Education for Planet Earth. ISBN 1192-1285. Issue 35 (1993), p. 17-18.

McKEOWN, Rosalyn. Education for Sustainable Development Toolkit. Knoxville: Energy, Environment and Resource Center University of Tennessee, 2002. Available at http://www.esdtoolkit.org

KANNEL-RAY, Nancy van. Guiding Principles and Emergin Practices for Environmentally Sustainable Education. Curriculum and Teaching Dialogue, 2006, p. 113-123.

MATRE, steve van; FARBER, Laurie. Rangers of the Earth. Greenville: The Institute for Earth Education, 2005. ISBN 978-0-917011-21-4.

Mogensen, Finn. Environmental education – development and evaluation [online]. The Royal Danish School of Educational Studies. [Cit. 2004-06-21]. Available at http://nibis.ni.schule.de/~beckmann/health/booklet/ee_start.htm

Öhman, Johan. Compromises and democratic responsibility. in ESD. Durban: World Environmental Education Congress, 2007.

Orr, David W. Earth in Mind. On Education, Environment, and the Human Prospect. Washington: Island Press, 1994. 213 s. ISBN 1-55963-295-X.

ORR, David W. A Sense of Wonder. [Cit. 2006-05-01] Dostupné na http://www.ecoliteracy.org

Östman, Leif; Öhman, Johan. Selective traditions within Environmental Education. Durban: World Environmental Education Congress, 2007.

ROBOTTOM, Ian. Re-badbed Environmental Education: Is ESD more than just a slogan? Southern African Journal of Environmental Education. 2007, vol. 40, p.90-96. ISSN 1810-0333.

Slocombe, D. S. Getting to the heart of sustainable development. Green Teacher. Education for Planet Earth. ISBN 1192-1285. Issue 35 (1993), p. 10-12.

Tbilisi Declaration 1977 [online] [Cit. 2004-06-10]. Available at http://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html

Sterling, Stephen. Sustainable education. Re-visioning Learning and Change. Bristol: Green Books; The Schumacher Society, 2001. 94 s. ISBN 1-870098-99-4

SOBEL, David. Place-Bbased Education: Connecting Classrooms & Communities. Barrington: The Orion Society, 2005. ISBN 0-913098-55-8.

STONE, Michael K.; BARLOW, Zenobia. Ecological Literacy. Educating Our Children for a Sustainable World. San Francisco: Sierra Club Books, 2005. ISBN 1-57805-153-3.

UNESCO. Education for Sustainable Development [online]. [Cit. 2008-04-02] [Publ. 2004-04-15]. Dostupné z http://portal.unesco.org/education

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3 4 5 > >>