Evaluace pobytového programu Podblanického ekocentra

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
Petra Macháčková

Abstrakt

Článek seznamuje s výsledky sumativní evaluace dvouletého programu Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. V první fázi je charakterizován program a jeho metodika. Ve druhé jsou popsány výsledky formativní evaluace po prvním roce programu. V další části je popsána metodika sumativní evaluace a jsou prezentovány hlavní výsledky. Program pozitivně ovlivnil znalosti žáků a jejich odhodlání jednat ve spotřebitelské oblasti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., & Macháčková, P. (2009). Evaluace pobytového programu Podblanického ekocentra. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.42
Sekce
Recenzované články

Reference

BARDWELL, L.V.; MONROE, M.C.; TUDOR, M.T. Environmental Problem Solving. Theory, Practice and Possibilities in Environmental Education. Troy: NAAEE, 1994. ISBN 1-884-008-13-5.

BARCH, Brian; Duvall, Jason; Higgs, Amy; Wolske, Kim; ZINT, Michaela. Planning and Implementing an EE Evaluation. [online] [Poslední aktualizace 2007-11-06] [Cit. 2008-07-20]. Available at http://66.135.39.45:7080/meera-dev/knowledge-base/plan-an-ee-evaluation/

BENNETT, Dean B. Evaluating Environmental Education in Schools. A practical guide for teachers. [online]UNESCO - UNEP, Division of Science, Technical and Environmental Education, 1989. Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000661/066120eo.pdf

ČINČERA, Jan. Evaluace programů environmentální výchovy [Habilitační práce]. Brno: Masarykova univerzita, 2009. (v řízení)

ČINČERA, Jan. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.

Činčera, J., Kulich, J., & Gollová, D. (2009). Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy. Envigogika, 4(2). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/39

DAŇKOVÁ, Lenka. Výroční zpráva 2006. Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Praha: SSEV Pavučina, 2007. Dostupné z

FRECHTLING, Joy et. al. The 2002 User-Friendly Handbook for Project Evaluation. The National Science Foundation, 2002. [online] [Cit. 2009-01-05] Dostupné na http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/nsf02057.pdf

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-482-3

HUNGERFORD, Harold R.; VOLK, Trudi L. Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1990, Vol. 21, Iss. 3, p. 8-21. ISSN 0095-8964.

JOHNSON, David W.; JOHNSON, Frank P. Joining Together. Group Theory and Group Skills. Boston: Pearson, 2006. 650 s.

KOVALIK, Susan J.; OLSEN, Karen D. Kid's eye view of science. A Teacher's Handbook for Implementing an Integrated Thematic Approach to Teaching Science, K-6. Kent: Center for the Future of Public Education, 1994.

McLAUGHLIN, J.A.; JORDAN, G.B. Using Logic Models. In WHOLEY, J.S.; HATRY H.P.; NEWCOMER, K.E. Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. 7-32.

MARCINKOWSKI, T. Using a Logic Model to Review and Analyze an Environmental Education Program. Washington: North American Association for Environmental Education, 2004. ISBN 1-884008-86-0.

NEWCOMER, K.E.; WHOLEY, J.S.; HATRY H.P. Meeting the Need for Practical Evaluation Approaches: An Introduction. In Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. xxxiv.

NEWCOMER, K.E.; WIRTZ, P.W. Using Statistics in Evaluation. In Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. 439-476.

POISTER, T.H. Performance Monitoring. In WHOLEY, J.S.; HATRY H.P.; NEWCOMER, K.E. Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. 98-125.

REICHARDT, C.S.; MARK, M.M. Quasi-Experimentation. In WHOLEY, J.S.; HATRY H.P.; NEWCOMER, K.E. Handbook of Practical Program Evaluation. San Francisco: Jossey-Bass, 2004. S. 126-149.

ZELEZNY, Lynnete C. Educational Interventions That Improve Environmental Behaviors: A Meta-Analysis. The Journal of Environmental Education, 1999, Vol. 31, Iss. 1, p. 5-14. ISSN 0095-8964.

ZO ČSOP Vlašim. Expedice 4P [prezentace, interní materiál]. Vlašim: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, 2007.