Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek prezentuje evaluaci programu environmentální výchovy nabízeného Střediskem ekologické výchovy Jizerka. První část popisuje cíle programu a předcházející formativní evaluaci. V té program prokázal vliv na znalosti žáků o Jizerských horách a porozumění vybraným ekologickým konceptům. Protože výzkum naznačil, že žáci mají problémy formulovat vlastní názor na problematiku, byl v roce 2011 realizován výzkum vyhodnocující vliv programu na formování proenvironmentálních postojů. Výzkum proběhl kvaziexperimentální formou pretest/posttest na vzorku 53 žáků. Pro sběr dat byl využit standardizovaný dotazník TEQ, používaný pro evaluaci programů výchovy o Zemi. Výzkum neprokázal vliv programu na žádný ze sledovaných postojů. V poslední části jsou diskutovány možné důvody a návrhy na modifikaci programu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2011). Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty. Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.64
Sekce
Recenzované články

Reference

AJZEN, Icek. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process. 1991, vol. 50, p. 179-211. 0749-5978.

BAMBERG, Sebastian; MӦSER, Guido. Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology. 2007, vol. 27, s. 14-15.

Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů. Envigogika, 2(3). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.20

Schmutzerová, L., & Bílek, M. (2010). Jak hodnotili čeští patnáctiletí žáci základních škol a studenti víceletých gymnázií environmentální problémy. Envigogika, 5(2). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.54

BӦGEHOLZ, Susanne. Nature experience and its importace for environmental knowledge, values and action: recent German empirical contribution. Environmental education research, 2006, vol. 12, n. 1, s. 65-84.

ČINČERA, Jan; KAVAN, David; ŠEDLBAUER, Josef. Program Vyšetřování jizerskohorské katastrofy pro 4.-6. třídu ZŠ. [pracovní listy]. Liberec: Společnost pro Jizerské hory, 2010.

Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.12

Dunlap, R.E, Van Liere, K.D. The new environmental paradigm: a proposed measuring instrument and preliminary results. The Journal of Environmental Education, 1978, iss. 9, p. 10-19.

DUNLAP, Riley E.; van LIERE, Kent D.; MERTIG, Angela G.; JONES, Robert E. Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale – Statistical Data Included. Journal of Social Issues. 2000, Vol. 56, n. 3. ISSN 0022-4537.

EMMONS, Katherine M. Perceptions of the Environment while Exploring the Outdoors: a case study in Belize. Environmental Education Research, 2011, vol. 3, n. 3, s. 327-344.

HAM, Sam H. Environmental interpretation : a practical guide for people with big ideas and small budgets. Colorado : Fulcrum Publishing, 1992. 431 s.

HUNGERFORD, Harold R.; VOLK, Trudi L. Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1990, Vol. 21, Iss. 3, p. 8-21. ISSN 0095-8964.

CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Portál, 2007.

JOHNSON, , Bruce; MANOLI, Constantinos C. Using Bogner and Wiseman’s Model of Ecological Values to measure impal on an earth education programme on children’s environmental perceptions. Environmental Education Research, 2008, Vol. 14, n. 2, p. 115-127.

JOHNSON, , Bruce; MANOLI, Constantinos C. Using the Model of Ecological Values to Examine Stability of and Changes in Children’s Environmental Perceptions Over Time. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association of Research in Science Teaching. Baltimore, 2008.

JOHNSON, , Bruce; MANOLI, Constantinos C. The 2-MEV Scale in the United States: A Measure of Children’s Environmental Attitudes Based on Theory of Ecological Attitudes. The Journal of Environmental Education,2011, vol. 42, n. 2,s. 84-97.

La Trobe, H. L., & Acott, T. G. (2000). A modified NEP/DSP environmental attitudes scale. The Journal of Environmental Education, 32(1), 12-20.

Manoli, C. C., Johnson, B., & Dunlap, R. E. (2007). Assessing children's environmental worldviews: Modifying and validating the New Ecological Paradigm Scale for use with children. The Journal of Environmental Education, 38(4), 3-13.

MATRE, Steve van. Sunship Earth. An Earth Education Program Getting to Know Your Place in Space. Martinsville: American Camping Association, 1979.

MATRE, Steve van; JOHNSON, Bruce. Earthkeepers. Greenville: The Institut for Earth Education, 1998.

MATRE, Steve van; HOESSLE, Kirk. Earthwalks: Earth Magic. Greenville: The Institute for Earth Education, 1980.

MATRE, Steven van. Earth Education .. a new beginning. Greenville: The Institute for Earth Education, 1999.

MERTENS, Donna M. Research and Evaluation in Education and Psychology. Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. Thousand Oaks: Sage, 2010.

MILFONT, Taciano L.; DUCKITT, John. The structure of environmental attitudes: A first – and second- order confirmation factor analysis. Journal of Environmental Psychology, 2004, vol. 24, s. 289-303.

PERKINS, helen E. Measuring love and care for nature. Journal of Environmental Psychology, 2010, vol. 30, s. 455-463.

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., Freeman, H. E. Evaluation. A Systemic Approach. Thousand Oaks: Sage, 2004.

Soukup, Petr. ISSP – životní prostředí. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 73 S. ISBN 80-7330-000-1.

Stern, Paul C.; Dietz, Thomas; Troy, Abel; Guagnano, Gregory A., Kalof, Linda. A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism. Human Ecology Review. 1999, vol. 6, n. 6, p. 81-97. ISSN 1074-4827.

VLACHOVÁ, Eva. Evaluace pobytových programů environmentální výchovy Společnosti pro Jizerské hory. [Diplomová práce]. Vedoucí práce Jan Činčera. Liberec: Technická univerzita, 2011.

Wessa, P. (2010) Factor Analysis (v1.0.0) in Free Statistics Software (v1.1.23-r7). Office for Research Development and Education. Retrieved from: http://www.wessa.net/rwasp_factor_analysis.wasp/