Evaluace vzdělávací výstavy o globálních problémech a spotřebitelské odpovědnosti: od zaujetí k bezmoci

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek prezentuje evaluaci interaktivní výstavy určené pro středoškolské studenty (věk 15–19 let), která se zaměřuje na globální problémy a spotřebitelskou odpovědnost. Evaluace byla provedena na třech školách. Data byla získána rozhovory s učiteli (N=3) a dotazníky rozdanými studentům po konci výstavy (N=204). K analýze dat byly použity jak kvantitativní tak kvalitativní přístupy.

Výsledky naznačují, že výstava studenty zaujala a zvýšila jejich povědomí o globálních problémech, někteří ji ale hodnotili jako manipulativní. Nežádoucím efektem výstavy pak byl pocit bezmoci reflektovaný některými studenty. Článek diskutuje zjištěné poznatky a navrhuje změnu strategie pro výuku globální problematiky.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2013). Evaluace vzdělávací výstavy o globálních problémech a spotřebitelské odpovědnosti: od zaujetí k bezmoci. Envigogika, 8(2). https://doi.org/10.14712/18023061.376
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera

Department of Pedagogy and Psychology
Faculty of natural sciences, humanities and pedagogy
Technical University Liberec

Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec

Reference

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process. 50, 179-211

Bahk, C. M. (2011). Environmental Education Through Narrative Films: Impact of Medicine Man on Attitudes Towards Forest Preservation. The Journal of Environmental Education, 42, 1, 1-13

Bamberg, S. & Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 27, 14-25

Bamberg, S. & Schmidt, P. (2003). Incentives, morality, or habit? Predicting Students’ Car Use for University Routes With the Models of Ajzen, Schwartz, and Triandis. Environment and Behavior, 35, 2, 264-285

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84 (2), 191-215

Berenguer, J. (2007). The Effect of Empathy in Proenvironmental Attitudes and Behaviors. Environment and Behavior, 39, 7, 269-283

Berenguer, J. (2008). The Effect of Empathy in Environmental Moral Reasoning. Environment and Behavior, 42, 1, 110-134.

Boeve-de Pauq, J., Donche, V. & van Petegem, P. (2011). Adolescents’ environmental worldview and personality: An explonatory study. Journal of Environmental Psychology, 31, 109-117

Člověk v tísni (2012) Jeden svět na školách. Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách 2012 včetně porovnání s rokem 2009. Praha: Člověk v tísni, Millward Brown

Cordova, D. I. & Lepper, M.R. (1996). Intrinsic motivation and the process of learning: beneficial effects of contextualization, personalization, and choice. Journal of Educational Psychology, 88, 4, 715-730

Eilam, E. & Trop, T. (2011). ESD Pedagogy: A Guide for the Perplexed. The Journal of Environmental Education, 42 (1), 43-64.

Fox, K. R. (2010). Children Making a Difference: Developing Awareness of Poverty Through Service Learning. The Social Studies, 101, 1-9

Hines, J.M., Hungerford, H.R. & Tomera, A.N. (1986-7). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior. A meta analysis. The Journal of Environmental Education, 18, 1-8

Hungerford, H. R. & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21, 8-21

Kovalik, S. & Olsen, K.D. (1994). Kid’s eye view of science. A Teacher’s Handbook for Implementing an Integrated Thematic Approach to Teaching Science, K-6. Kent: Center for the Future of Public Education

Meinholed, J.L. & Malkus, A.J. (2005). Adolescent environmental behaviors. Can Knowledge, Attitudes, and Self-Efficacy Make a Difference? Environment and Behavior,37, 4, 511-532

Nagel, M. (2005). Constructing Apathy: How Environmentalism and Environmental Education May Be Fostering „Learned Hopelessness“ in Children. Australian Journal of Environmental Education, 21, 71-80

NaZemi (b.d.v.). Supermarket SVĚT. Interaktivní výstava.. Brno: NaZemi

Nolan, J. M. (2010). „An Inconvenient Truth“ Increases Knowledge, Concern, and Willingness to Reduce Greenhouse Gases. Environment and Behavior, 42, 5, 643-658

Rickinson, M. (2001). Learners and Learning in Environmental Education: a critical review of the evidence. Environmental Education Research, 7 (3), 207-320

Simmons, B. et al. (2009). Environmental Education Materials. Guidelines for Excellence. Washington: North American Association for Environmental Education

Stern, P.C. (2000). Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. Journal of Social Issues, 56,3,407-424.

Thapa, B. (1999). Environmentalism: The Relation of Environmental Attitudes and Environmentally Responsible Behaviors Among Undergraduate Students. Bulletin of Science, Technology & Society, 19, 5, 426-438

Yurttas, D.G. & Sülün, Y. (2010). What are the most important environmental problems according to the second grade primary school students? Procedia Social and Behavioral Science, 2, 1605-1609

Zia, A & Todd, A. M. (2010). Evaluating the effects of ideology on public understanding of climate change science: How to improve communication across ideological divides? Public Understanding of Science, 19, 6, 743-761

Podobné články

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.