Ethics and Ecoethics by Josef Petr Ondok: Between the Sciences, Philosophy, and Theology

Authors

  • Zuzana Svobodová

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.408

Keywords:

agathocentrism, Aristotle's ethics, bioethics, ecoethics, ethics, ethics of Thomas Aquinas, Josef Petr Ondok, man and nature, values

Abstract

This article analyzes one part of the theoretical works by J. P. Ondok related in particular to his book called Člověk a příroda: Hledání etického vztahu (Man and Nature: In search of an Ethical Relationship). Special attention is devoted to defining Ondok’s contribution to considerations on ethics and ecoethics, as well as to the link between these reflections to the philosophy of Aristotle and Thomas Aquinas.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Zuzana Svobodová

Zuzana Svobodová teaches at the 3rd Medical Faculty of Charles University in Prague, the Faculty of Theology at the University of South Bohemia in České Budějovice, and the Department of Theology and Philosophy of Jabok – The College of Social Pedagogy and Theology; she also teaches at the Charles University Protestant Theological Faculty. She deals with the philosophy of education, ethics, the history of education, and studies relationships of religious and cultural erudition.

References

Aristotelés. (1996). Etika Níkomachova. (Překlad Antonín Kříž). Praha: P. Rezek.

Aristotelés. (2009). Politika. (Editor Antonín Kříž). Praha: Rezek.

Kohák, E. (1992). Za agathocentrickou ekologii. Vesmír 2.

Kohák, E. (2000). Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kohák, E. (1998). Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství.

Ondok, J. P. (2000). Bereme smích vážně? Svitavy: Trinitas.

Ondok, J. P. (2003). Bereme smích vážně?. Svitavy: Trinitas.

Ondok, J. P. (2005). Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Praha: Triton.

Ondok, J. P. (1999). Bioetika. Svitavy: Trinitas.

Ondok, J. P. (1998). Člověk a příroda: hledání etického vztahu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Ondok, J. P. (2004). Čmelák asketický = Bombus asceticus: úvahy o křesťanské spiritualitě. Svitavy: Trinitas.

Ondok, J. P. (1998). Důkaz nebo hypotéza Boha?. Svitavy: Trinitas.

Ondok, J. P. (2005). Muklovský Vatikán. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury).

Ondok, J. P. (2007). Muklovský Vatikán. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

Ondok, J. P. (1996). Obecná etika. Jednosemestrový kurs pro 2. ročník denního studia. Č. Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity.

Poláková, J. (2009). Hledání dobra: Odkazy a výzvy filosofické axiologie. Teologické texty, 4.

Skalický, K. (2004). Josef Petr Ondok – učitel a svědek. Teologické texty, 1.

Published

31. 12. 2013

How to Cite

Svobodová, Z. (2013). Ethics and Ecoethics by Josef Petr Ondok: Between the Sciences, Philosophy, and Theology. Envigogika, 8(4). https://doi.org/10.14712/18023061.408

Issue

Section

Reviewed Papers