Etika a ekoetika Josefa Petra Ondoka: Mezi přírodními vědami, filosofií a teologií

Obsah hlavního článku

Zuzana Svobodová

Abstrakt

Článek Etika a ekoetika Josefa Petra Ondoka: Mezi přírodními vědami, filosofií a teologií analyzuje část teoretického díla J. P. Ondoka, zejména na základě jeho knihy Člověk a příroda: Hledání etického vztahu. Zvláštní důraz je kladen na vymezení Ondokova přínosu etickému a ekoetickému myšlení a na vazbu (tohoto myšlení) s aristotelsko-tomistickou filosofií.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Svobodová, Z. (2013). Etika a ekoetika Josefa Petra Ondoka: Mezi přírodními vědami, filosofií a teologií. Envigogika, 8(4). https://doi.org/10.14712/18023061.408
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Zuzana Svobodová

PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D. vyučuje na Univerzitě Karlově v Praze – 3. lékařské fakultě, na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, na Katedře teologie a filosofie Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické, dále učí studenty UK Evangelické teologické fakulty. Zabývá se filosofií výchovy, etikou, dějinami vzdělávání a zkoumá vztahy náboženské a kulturní vzdělanosti.

Reference

Aristotelés. (1996). Etika Níkomachova. (Překlad Antonín Kříž). Praha: P. Rezek.

Aristotelés. (2009). Politika. (Editor Antonín Kříž). Praha: Rezek.

Kohák, E. (1992). Za agathocentrickou ekologii. Vesmír 2.

Kohák, E. (2000). Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kohák, E. (1998). Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství.

Ondok, J. P. (2000). Bereme smích vážně? Svitavy: Trinitas.

Ondok, J. P. (2003). Bereme smích vážně?. Svitavy: Trinitas.

Ondok, J. P. (2005). Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Praha: Triton.

Ondok, J. P. (1999). Bioetika. Svitavy: Trinitas.

Ondok, J. P. (1998). Člověk a příroda: hledání etického vztahu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Ondok, J. P. (2004). Čmelák asketický = Bombus asceticus: úvahy o křesťanské spiritualitě. Svitavy: Trinitas.

Ondok, J. P. (1998). Důkaz nebo hypotéza Boha?. Svitavy: Trinitas.

Ondok, J. P. (2005). Muklovský Vatikán. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury).

Ondok, J. P. (2007). Muklovský Vatikán. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

Ondok, J. P. (1996). Obecná etika. Jednosemestrový kurs pro 2. ročník denního studia. Č. Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity.

Poláková, J. (2009). Hledání dobra: Odkazy a výzvy filosofické axiologie. Teologické texty, 4.

Skalický, K. (2004). Josef Petr Ondok – učitel a svědek. Teologické texty, 1.