O pasivitě člověka ke světu

Obsah hlavního článku

Zuzana Svobodová
http://orcid.org/0000-0001-5151-056X

Abstrakt

Článek „O pasivitě člověka ke světu“ představuje přístup k nahodilosti jako jeden z ukazatelů způsobu vztahu člověka ke světu. Nahodilost, o níž dle Aristotela nemůže sice být věda, je tímto myslitelem nikoli ignorována, ale přijímána a pro možnost pohybu, změny a růstu vysoce oceňována. Věda se sice zabývá tím, co je zpravidla, nikoli tím, co zpravidla není, tedy nahodilým, nicméně člověk ve svém jednání je nahodilému vystaven. Zejména v pomáhajících profesích je třeba hledat přístupy k člověku a ke světu přirozené, tedy za vědeckou realitou, které budou pečovat o druhé ve světě jako v domově člověka, nikoli jednat s objekty ve vědecké realitě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Svobodová, Z. (2016). O pasivitě člověka ke světu. Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.517
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Zuzana Svobodová

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav etiky;
Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, katedra pedagogiky;
VOŠ Jabok, katedra teologie a filosofie

Reference

Aristotelés. (1996). Fyzika. Praha: P. Rezek.

Aristotelés. (2003). Metafyzika. 2. vyd. Praha: P. Rezek.

Aristotelés. (1995). O duši. 2. nezm. vyd. Praha: P. Rezek.

Aristotelés. (2009). Politika. Praha: Rezek. ISBN 978 80-86027-30-2.

Aristotle. (1933, 1989). Aristotle in 23 Volumes, Vols.17, 18 (Metaphysics), translated by Hugh Tredennick. Cambridge, MA, Harvard University Press; Lon-don, William Heinemann Ltd. Retrieved from: http://data.perseus.org/texts/urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg025

Barbaras, R. (2005). Touha a odstup (Úvod do fenomenologie vnímání), Praha: OI-KOYMENH.

Bartoš, J. (1965). Kategorie nahodilého v dějinách filosofického myšlení. Praha: Československá akademie věd.

Descartes, R. (1966). Discours de la méthode (Rozprava o metodě, 1637). Éd. Gallimard: Bibliothèque de la Pléiade.

Descartes, R. (2000). Pravidla vedení rozumu. Praha: OIKOYMENH. ISBN 80-7298-000-9.

Descartes, R. (1992). Rozprava o metodě. Praha: Svoboda.

Descartes, R. Principia philosophiae, Retrieved from: http://la.wikisource.org/wiki/Principia_philosophiae

Lévinas, E. (1997). Čas a jiné = Le temps et l’autre. Praha: Dauphin. ISBN 80-86019-33-0.

Lévinas, E. (1994). Etika a nekonečno. Praha: ISE. ISBN 80-85241-67-6.

Lévinas, E. (1997). Existence a ten, kdo existuje. Praha: OIKOYMENH. ISBN 80-860-0536-4.

Liddell, H. G., Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. With the assistance of Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press,. Retrieved from: < http://www.perseus.tufts.edu >.

Nussbaumová, M. C. (2003). Křehkost dobra: Náhoda a etika v řecké tragédii a filo-sofii. Praha: OIKOYMENH.

Patočka, J. (2009). Fenomenologické spisy II. Praha: OIKOYMENH.

Patočka, J. (1996). Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH.

Patočka, J. (1999). Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH.

Platón. (2001). Ústava. Praha: OIKOYMENH. ISBN 80-729-8024-6.