O přirozenosti – a výchově člověka

Obsah hlavního článku

Zuzana Svobodová
http://orcid.org/0000-0001-5151-056X

Abstrakt

Článek „O přirozenosti – a výchově člověka“ volně navazuje na otázky pokládané v prvním čísle ročníku 2016 tohoto časopisu (Envigogika 2016/XI/1), přičemž se zaměřuje na otázky po přirozenosti v kontextu výchovy a vzdělávání. Fenomény jako „výchova“ a „přirozenost“ („kultura“ a „přirozenost“), byly vnímány v napětí již v antice (paideia versus fysis, techné versus fysis; cultura versus natura). V promýšlení základů výchovy je toto napětí zdrojem tzv. výchovných antinomií (Fink 1992: 11–19). Zuzana Svobodová se v textu zaměřuje na rozum (logos) a náklonnost (eros, filia, agapé) jako „přirozenosti“ fundující kultivaci člověka. Tyto přirozenosti má vychovaný odpovědně užít v pravém okamžiku (kairos). Pak má smysl hovořit o integraci a spoluutváření harmonického života – na základě přirozené diverzity, s užitím rozumu a náklonnosti, ve vhodné době.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Svobodová, Z. (2017). O přirozenosti – a výchově člověka. Envigogika, 12(1). https://doi.org/10.14712/18023061.542
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Zuzana Svobodová

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav etiky a humanitních studií, Husitská teologická fakulta, katedra učitelství;
Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, katedra pedagogiky;
VOŠ Jabok, katedra teologie a filosofie

Reference

Aristotelés. (2009). Politika. Praha: Rezek. ISBN 978 80-86027-30-2.

Barbaras, R. (2016). Pohyb existence: Studie k fenomenologii Jana Patočky. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Fink, E. (1992). Natur, Freiheit, Welt. Philosophie der Erziehung. Würzburg.

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR. DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému). Zpracoval O. Jíra. Retrieved from: http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1157352599.pdf

Komenský, J. A. (1970). Orbis sensualium pictus. In: Dílo Jana Amose Komenského. [DJAK] Opera omnia. Sv. 17. Praha: Academia.

Komenský, J. A. (2001). Orbis sensualium pictus. Praha: Levné knihy KMa.

Lévinas, E. (1997). Čas a jiné. Praha: Dauphin.

Listina základních práv Evropské unie. (2007). Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

Patočka, J. (2006). Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Sv. 12. Praha: OIKOYMENH.

Patočka, J. (2009). Fenomenologické spisy II. Sebrané spisy Jana Patočky. Sv. 7. Praha: OIKOYMENH.

Sociologický ústav Akademie věd ČR. (2016). Proměny české společnosti. Jak Češi tráví čas? Výsledky 1. ročníku výzkumu Proměny české společnosti 2015. Materiál k tiskové konferenci 20. 6. 2016. Retrieved from: http://www.promenyceskespolecnosti.cz/aktuality/aktualita22/Jak_Cesi_travi_cas_TK_20-06-2016.pdf