Příprava Envigogiky 1/2007

Redakce Envigogika

Právě přijímáme příspěvky pro nové číslo Envigogiky, a to přednostně zaměřené naekologickou / environmentální etiku. Těšíme se na články běžného typu i do nově zřízené rubriky Historie. A také na odpovědi do naší nové ankety.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Příprava Envigogiky 1/2007

2007-02-08 14:00:59

redakce

Právě přijímáme příspěvky pro nové číslo Envigogiky, a to přednostně zaměřené na ekologickou / environmentální etiku. Těšíme se na články běžného typu i do nově zřízené rubriky Historie. A také na odpovědi do naší nové ankety.


Téma ekologické/environmentální etiky se vynořuje pokaždé, když společnost v určitých obdobích své historie kvasí nadšením – ale pak také utichá spolu s nadějemi, které se ukázaly jako liché. Chceme ukázat, že k této problematice lze něco zásadního říci vždy, naděje totiž umírají spíše na neochotu přemýšlet a pak se i rozhodovat. 

Postupně oslovujeme ty, kteří se v Čechách a také na Slovensku k etickým otázkám soustavněji vyjadřují. Zamýšlíme představit spektrum současných názorů, ale pátráme i po myšlenkách z nedávné minulosti. Pro tento účel (dočasně) zřizujeme rubriku Historie, a tam shromažďujeme důležité materiály a odkazy. Počínaje sborníčkem Lidských hodnot z Dobříšské konference v roce 1992, a konče... Ale to ještě nevíme, naše pátrání v minulosti dosud neskončilo. A můžete k němu také přispět. 

Chystáme také překlady a recenze literatury cizí i domácí. Debaty o etice se v zahraničí vedou poněkud v jiném duchu, především je to téma respektované, polemické – a živé. A neudržuje se při životě samozřejmě, ale jen díky soustavné péči. 

Na etickém obsahu příspěvků netrváme, je to spíše semínko příštích diskuzí – vyhledávací funkce umožní v budoucnu vymezit problémové okruhy. Uvidíme tak, o která témata je největší zájem a jak se postupně názory vyvíjejí. Pokud se ale už teď vynoří téma jiné, můžeme se mu věnovat podrobněji někdy příště. 

Kromě odborných příspěvků uvítáme také informace a názory z praxe a články do dalších rubrik včetně Historie. Prosíme vás také, abyste se nejpozději do konce února vyjádřili k anketním otázkám, nejlépe v dopisu redakci či formou komentáře (ten má ovšem omezený rozsah). Odpovědím se tentokrát dostane odborného zpracování :-). 

Příspěvkům určeným k recenzi, které dorazí později než 28. 2. 2007, nemůžeme zaručit, že budou zveřejněny v dubnovém čísle. Ostatní články mají „uzávěrku“ v polovině března. 

Vaše redakce

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>