Úvod k zborníku prác finalistov 10. ročníka súťaže študentských esejí na tému udržateľný spôsob života

Mikuláš Huba

Dňa 27. októbra 2011 sa v Malom kongresovom centre Slovenskej akadémie vied na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov a vyhlásenie víťazov 10. ročníka česko-slovenskej súťaže študentských esejí na témuUdržateľný spôsob života.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Úvod k zborníku prác finalistov 10. ročníka súťaže študentských esejí na tému udržateľný spôsob života

2011-12-14 11:37:00

Mikuláš Huba

Dňa 27. októbra 2011 sa v Malom kongresovom centre Slovenskej akadémie vied na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov a vyhlásenie víťazov 10. ročníka česko-slovenskej súťaže študentských esejí na tému Udržateľný spôsob života.

Vyhlasovateľmi súťaže sú Geografický ústav SAV,

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život na Slovensku a v Českej republike,

Regionálne environmentálne centrum Slovensko,

Geografická spoločnosť pri SAV,

a Česká a Slovenská asociácia Rímskeho klubu.

Súťaž sa koná pod záštitou  Pracovnej skupiny Európskeho EcoFora Hodnoty pre udržateľnú budúcnosť a za finančnej podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja v SR.

Do tohto ročníka súťaže sa prihlásilo 39 súťažiacich z celého bývalého Československa, čo je o 14 viac ako vlani. Do finále postúpilo deväť esejí.  Osobitné  poďakovanie patrí v tejto súvislosti okrem súťažiacich aj členom a členkám medzinárodnej poroty súťaže, ktorí/ktoré zároveň aj recenzovali príspevky, zaradené do tohto zborníka, tajomníčke poroty Erike Mészárosovej a ďalším členom a členkám riešiteľského kolektívu, ako aj žiakom  Základnej umeleckej školy na Sklenárovej ulici v Bratislave pod vedením Zuzany Homolovej:  z ich dielne pochádzajú keramické ceny pre víťazov.

Napriek tradičnému zameraniu na udržateľný spôsob života  sa konkrétne zadanie súťaže každoročne mení.  Jednotlivé ročníky zvykneme venovať významným podujatiam, výročiam a podobne. V tomto roku si pripomíname 20. výročie prvej paneurópskej konferencie ministrov  životného prostredia v Dobříši pri Prahe, 10. výročie prijatia Národnej stratégie trvalo udržateľného života vládou SR a keďže bol rok 2011 vyhlásený za rok Dobrovoľníctva, všetky tieto skutočnosti bližšie rámcovali zameranie 10. ročníka súťaže esejí.

Zborník obsahuje deväť esejí, ktoré postúpili do finále 10. ročníka súťaže.  Práce uverejňujeme v plnom znení:

Veronika Korčeková: Otázka priorít

Diana Rodáková: Snaha o udržateľný spôsob života sa začína na tanieri každého Slováka

Peter Maňo: Buď zmenou, ktorú chceš vo svete vidieť

Chromiakova: Veľký dar

Lukáš Hrubý: Existuje recept na udržitelný způsob života?

Eva Krásenská: Význam dobrovolnictví - součásti udržitelného způsobu života

Attila Tóth: Sídlo v krajine – krajina v sídle alebo význam prepojenosti medzi človekom a krajinou

Kristýna Tillová: Význam dobrovolnictví jako součásti udržitelného způsobu života

 

Mikuláš Huba, vedúci projektu