Rámec pro zlepšení kurikula ve školách v Evropě

Obsah hlavního článku

Laima Galkute
Detlev Lindau Bank
Lukas Scherak

Abstrakt

Rozvoj kompetencí žáků a pedagogů je považován za nezbytný předpoklad odpovědného jednání podporujícího udržitelný rozvoj. V tomto Rámci se vychází z příslušných dokumentů UNESCO a Evropské komise, jejichž cílem je poskytnout strategický kontext a koncepční zázemí, a dále stanovit výsledky učení, které je třeba ve škole rozvíjet. Požadované výsledky učení spadají do kognitivní, sociální a emocionální oblasti a týkají se i chování; všechny tyto aspekty jsou důležité pro holistické vzdělávání. Transdisciplinární témata spojená s Cíli udržitelného rozvoje poskytují vhodnou půdu pro rozvoj kompetencí – tím, jak jsou uchopeny v různých školních předmětech na jedné straně, a jak sledují cíl podpořit autentické, hodnotově podložené jednání na straně druhé. K hodnocení rozvoje takto založených kompetencí lze použít taxonomii SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes), která popisuje postupně stoupající úrovně výsledků učení, jichž žáci/studenti dosahují, přičemž důraz je kladen na rostoucí komplexnost. Předložený Rámec by měl být flexibilním vodítkem, které lze využít k proměně kurikula směrem ke kompetenčně pojatému a transformativnímu vzdělávání, a to dle podmínek dané země.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Galkute, L., Lindau Bank, D., & Scherak, L. (2023). Rámec pro zlepšení kurikula ve školách v Evropě. Envigogika, 18(1). https://doi.org/10.14712/18023061.666
Sekce
Inspirace