Vliv vybraných proměnných na environmentální gramotnost žáků 2. stupně základní školy

Obsah hlavního článku

Silvie Svobodová

Abstrakt

Příspěvek je věnován zjišťování vlivu determinantů z oblasti sociodemografických proměnných na kognitivní a afektivní aspekt environmentální gramotnosti žáků druhého stupně Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. Výzkumný vzorek byl tvořen 87 respondenty z 6. až 9. ročníků. Studie předkládá výsledky týkající se vlivu pohlaví, bydliště, věku respondentů a realizovaných volnočasových aktivit na naměřené hodnoty environmentálních vědomostí a proenvironmentálních postojů, k jejichž zjišťování byl využit výzkumný nástroj složený z testu MSELS a dvoudimenzionální škály 2-MEV. Vztah mezi vědomostmi a postoji byl identifikován jako nepříliš těsný na rozdíl od středně silné pozitivní korelace mezi oběma faktory škály 2-MEV. V případě pohlaví a velikosti bydliště nebyl prokázán signifikantní vliv těchto proměnných ani u jednoho ze zkoumaných aspektů. Totožné závěry byly potvrzeny u věku respondentů a volnočasových aktivit ve vztahu k vědomostem, ovšem u postojů byl zaznamenán významný vliv obou determinantů. Nejpříznivěji se z volnočasových aktivit projevily aktivity zaměřené na pobyt v přírodě a sport.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Svobodová, S. (2017). Vliv vybraných proměnných na environmentální gramotnost žáků 2. stupně základní školy. Envigogika, 12(1). https://doi.org/10.14712/18023061.539
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Silvie Svobodová

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Reference

Andrews, K. E., Tressler, K. D. & Mintzes, J. J. (2008). Assessing environmental understanding: an application of the concept mapping strategy. Environmental Education Research, 14,5,519-536.

Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů. Envigogika, 2(3). doi: 10.14712/18023061.20

Bogner, F. X., & Wiseman, M. (1999). Toward Measuring Adolescent Environmental Perceprion. European Psychologist, 4(3), 139-151. doi: 10.1027//1016-9040.4.3.139

Bogner, F. X., & Wiseman, M. (2002). Environmental perceprion: Factor profiles of extreme groups. European Psychologist, 7(3), 225-237. doi: 10.1027//1016-9040.7.3.225

Bogner, F. X., & Wiseman, M. (2006). Adolescents’ attitudes towards nature and environment: Quantifying the 2-MEV model. Environmentalist, 26(4), 247-254. doi: 10.1007/s10669-006-8660-9

Bogner, F. X., Brengelmann, J. C., & Wiseman, M. (2000). Risktaking and environmental perception. The Environmentalist, 20(1), 49-62.

Bogner, F. X., Johnson, B., Buxner, S., & Felix, L. (2015). The 2-MEV model: Constancy of adolescent environmental values within an 8year time frame. International Journal of Science Education, 37(12), 1938-1952. doi: 10.1080/09500693.2015.1058988

Bronven, D., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2004). How can we best reduce gobal waming? School students' ideas’and misconceptions. International Journal of Environmental Studies, 61(2), 211-222. doi: 10.1080/0020723032000087907

Bragg, R., Wood, C, Barton, J., & Pretty, J. (2013). Measuring connection to nature in children aged 8 – 12: A robust methodology for the RSPB. University of Essex: 64 s.

Cordano, M., Welcomer, S. A., & Scherer, R. F. (2003). An Analysis of the Predictive Validity of the New Ecological Paradigm Scale. The Journal of Environmental Education, 34(2), 22-28. doi: 10.1080/00958960309603490

Činčera, J. & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1). doi: 10.14712/18023061.12

Činčera, J., & Johnson, B. (2013). Earthkeepers in the Czech Republic: Experience from the implementation process of an earth education programme. Envigogika, 8(4). doi: 10.14712/18023061.397

Činčera, J. (2007). Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Paido, Brno. ISBN 978-80-7315-147-8.

Činčera, J. (2009). Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika, 4(1). doi: 10.14712/18023061.36

Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6(2). doi: 10.14712/18023061.59

Činčera, J. (2013). Paradigmatická proměna domácího pojetí environmentální výchovy. Pedagogika, 2013(2), 182-197.

Činčera, J. (2013a). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro předškolní a mladší školní věk. Envigogika, 8(5). doi: 10.14712/18023061.413

Činčera, J. (2013b). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy. Envigogika, 8(5). doi: 10.14712/18023061.414

Činčera, J., Kroufek, R., Šimonová, P., Broukalová, L., Broukal, V., & Skalík, J. (2015). Eco-School in Kindergartens: The Effects, Interpretation and Implementation of a Pilot Program. Environmental Education Research. [article in press] doi: 10.1080/13504622.2015.1076768

Daniš, P. (2013). Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015. Envigogika, 8(3). doi: 10.14712/18023061.385

Dunlap, R. E. (2008). The New environmental paradigm scale: From marginality to worldwide use. The Journal of Environmental Education, 40(1), 3-18. doi: 10.3200/joee.40.1.3-18

Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., & Jones, R. E. (2000). Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: a revised NEP scale. The Journal of Social Issues, 56(3), 425-442. doi: 10.1111/0022-4537.00176

Dvořáčková, S., & Ryplová, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika 7(3). doi: 10.14712/18023061.77

Edoğan, N. (2009). Testing the new ecological paradigm scale: Turkish case. African Journal of Agricultural Research, 4(10), 1023-1031.

Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7(1). doi: 10.14712/18023061.69

Goldman, D., Yavetz, B., & Pe’er, S. (2006). Environmental Literacy in Teacher Training in Israel: Environmental Behavior of New Students. The Journal of Environmental Education 38(1), 3-22. doi: 10.3200/joee.38.1.3-22

Gul, S., & Yesilyurt, S. (2011). A Study on Primary and Secondary School Students’ Misconceptions abou Greenhouse Effect (Erzurum Sampling). International Electronic Journal of Environmenal Education, 1(3), 193-202.

Hollweg, K. S. Taylor, J. R., Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McBeth, W. C., & Zoido, P. (2011). Developing a framevork for assessing environmental literacy. Washington, DC: North American Association for Environmental Education.

Hromádka, Z. (2010). Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků druhého stupně základní školy. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 164 s.

Hsu, S. J., & Roth, R. E. (1998). An Assessment of Environmental Literacy and Analysis of Predictors of Responsible Environmental Behaviour Held by Secondary Teachers in the Hualien Area of Taiwan. Environmental Education Research, 4(3), 229-249. doi: 10.1080/1350462980040301

Hsu, S. J., & Roth, R. E. (1999). Predicting Taiwanese Secondary Teachers’ Responsible Environmental Behavior Through Environmental Literacy Variables. The Journal of Environmental Education, 30(4), 11-18. doi: 10.1080/00958969909601879

Hungerford, H. R., Volk, T., Wilke, R., Champeau, R., Marcikowski, T., May, T., Bluhm, W., & McKeown-Ice, R. (1994). Environmental literacy Framework. Environmental Education Literacy Consorcium, University of South Illiois.

Jančaříková, K. (2007). Úcta k živoru: jeden z cílů Environmentální výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu a dokážeme se s ní ve školní praxi vypořádat? Envigogika, 2(2). doi: 10.14712/18023061.2007.2.2

Jeffries, H., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2001). Knowledge about the Greenhouse Effect: Have college students iproved? Research in Science and Technological Education, 19(2), 205-221. doi: 10.1080/02635140120087731

Johnson, B., & Manoli, C. C. (2008). Using Bogner and Wiseman’s Model of Ecological Values to measure the impact of an earth education programme on children’s environmental perceptions. Environmental Education Research, 14(2), 115-127. doi: 10.1080/13504620801951673

Johnson, B., & Manoli, C. C. (2011). The 2-MEV scale in the US: A measure of children’s environmental attitudes based on the theory of ecological attitude. Journal of Environmental Education, 42(2), 84-97. doi: 10.1080/00958964.2010.503716

Krajhanzl, J. (2009). Člověk + Příroda = Udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2–7.

Kroufek R. (2013): Environmentální postoje studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. PF UJEP, Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-602-2, 431-435.

Kroufek, R. (2016). Environmentální gramotnost studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a možnosti jejího zjišťování. Disertační práce, PF JU, České Budějovice. doi: 10.13140/RG.2.1.3858.0724

Kroufek, R. & Chytrý, V. (2015). The Nature Relatedness of the Undergraduate Students in the Czech Republic. ICERI2015 proceedings, Seville: 7479-7483. ISBN 978-84-608-2657-6, ISSN 2340-1096

Kroufek, R., Janovec, J., & Chytrý, V. (2015). Pre-service primary teachers and their attitudes towards nature. In: Fleischmann, O., Seebauer, R., Zoglowek, H., & Aleksandrovich, M. [eds.] The Teaching profession: New Challneges - New Identities. Lit Verlag GmbH & Co. KG, Wien.

Kroufek, R., Chytrý, V., Janovec, J. & Brtnová Čepičková, I. (2016a). Effect of leisure activities on responsible environmental behaviour of pupils of primary school. ICERI 2016 proceedings. 7451-7456. doi: 10.21125/iceri.2016.0703

Kroufek, R., Janovec, J. Chytrý, V., & Simonová, V. (2016b). Connection to Nature among kindergarten children and their parents. INTED 2016 proceedings. Valencia: IATED.

Kroufek, R., Chytrý, V., Janovec, J. & Brtnová-Čepičková, I. (2016c). The Use of New Ecological Paradigm Scale among Pre-service Primary Teachers: limits and possibilities. INTCESS 2016 proceedings: 534-540. ISBN 978-605-64453-5-4

Kulich, J., & Dobiášová, M. (2003). Průzkum ekogramotnosti. Bedrník, příloha časopisu 1(2).

Lalonde, R., & Jackson, E. L. (2002). The New Environmental Scale: Has It Outlived Its Usefulness? Journal of Environmental Education, 33(4), 28-36. doi: 10.1080/00958960209599151

Liefländer, A. K., & Bogner, F. X. (2014). The effects of children’s age and sex on acquiring proenvironmental attitudes through environmental education. The Journal of Environmental Education, 45(2), 105-117. doi: 10.1080/00958964.2013.875511

Matějček, T., & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, 7(2). doi: 10.14712/18023061.75

Matějček, T., & Vacínová, M. (2012). Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, 22(1), 16-17.

Mcbeth, W., & Volk, T. L. (2010). The National Environmental Literacy Project: A baseline study of middle grade students in the United States. The Journal of Environmental Education, 41,1,55-67.

MŠMT (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha. Praha: MŠMT, 98 s.

MŠMT (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 146 s.

MŽP (2011). Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: MŽP, 16 s.

Munoz, F., Bogner, F., Clement, P., & Calvalho, G. S. (2009). Teachers’ conceptions of nature and environment in 16 countries. Journal of Environmental Psychology, 24(3), 289-303. doi: 10.1016/j.jenvp.2009.05.007

Musser, L. M., & Diamond, K. E. (1999). The Children’s Attitudes toward the Environment Scale for Preschool Children. The Journal of Environmental Education 30(2), 23 – 30. doi: 10.1080/00958969909601867

Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2009). The Nature relatedness scale. Linking individuals' connection with nature to environmental concern and be-havior. Environment and Behavior, 41(5), 715-740. doi: 10.1177/0013916508318748

Nisbet, E. K., & Zelenski, J. M. (2013). The NR-6: a new brief measure of nature relatedness. Frontiers in Psychology, 4, 1-11. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00813

Pastorová, M. et al. [eds.] (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné na: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/10/Doporucene_ocekavane_-vystupy_-gymnazia.pdf [cit. 11. 1. 2017]

Pe’er, S., Goldman, D., & Yavetrz, B. (2007). Environmental literacy in teacher training: Attitudes, knowledge and environmental beavior of beginning students. The Journal of Environmental Education, 39(1), 45-59. doi: 10.3200/joee.39.1.45-59

Penuel, W. R., Bienkowski, M., Gallagher, L., Korbak, C., Sussex, W., Yamaguchi, R. & Fishman, B. J. (2006). GLOBE Year 10 evaluation: Into the next generation. Menlo Park, CA: SRI International.

Pierce, J. C., Lovrich, N. P., Tsurutani, T., & Abe, T. (1987). Culture, politics, and mass publics: Traditional and modern supporters of the new environmental paradigm scale in Japan and the United States. The Journal of Politics, 49(1), 54-79. doi: 10.2307/2131134

Ramsey, C. E., & Rickson, R. E. (1976). Environmental Knowledge and Attitudes. The Journal of Environmental Education, 8(1), 10-18. doi: 10.1080/00958964.1976.9941552

Roth, C. E. (1992). Environmental literacy: Its roots, evolution, and directions in the 1990s. Columbus: ERIC Clearingouse for Science, Mathematics and Environmental Education.

Sadik, F., & Sadik, S. (2014). A study on environmental knowledge and attitudes of teacher candidates. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 2379-2385. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.577

Samanová, G. (2006). Ekologické jednání. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, online: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100593s_oe60614.pdf, cit. 6. 1. 2017.

Shiang-Yao, L., Shin-Cheng, Y., Shi-Wu, L., Wei-Ta, F., & Huei-Min, T. (2015). A National investigation of teachers’ environmental literacy as a reference for promoting environmental education in Taiwan. The Journal of Environmental Education, 46(2), 114-132. doi: 10.1080/00958964.2014.999742

Schovajsová, J. (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, s. 194.

Soukup, P. (2001). ISSP - životní prostředí. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha. ISBN 80-7330-000-1.

Strejčková, E. (2006). Výzkum odcizování člověka přírodě. Závěrečná zpráva. Toulcův dvůr, Praha, online:http://www.detiamesto.cz, cit. 6.3. 2017.

Svobodová, S. (2013). Vliv environmentální výchovy na úroveň ekogramotnosti žáků základních škol regionu Žatec. Diplomová práce. Praha: ČZU, 108 s.

Svobodová, S. (2016). Vliv úrovně ekologické gramotnosti učitelů na úroveň ekologické gramotnosti žáků vybraných škol v regionu Žatec. Diplomová práce. Praha: UK, 105 s.

Swanepoel, C. H., Loubser, C. P., & Chacko, C. P. C. (2002). Measuring the environmental literacy of teachers. South African Journal of Education, 22(4), 282-285.

Tan, Ç. (2014). An assessment of pre-service teachers’ attitudes toward books on environment and, relationship between attitudes and environmental behaviours; environmental thinking. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 4357-4361. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.946

Vacínová, M., & Matějček, T. (2013). Intergenerational differences in personal relationship to nature. Envigogika, 8(2). doi: 10.14712/18023061.384

van Petegem P., & Blieck, A. (2006). The environmental worldview of children: a cross-cultural perspective. Environmental Education Research, 12, 5, 625-635.

Volk, T., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1984). A national survey of curriculum needs as perceived by professional environmental educators. Journal of Environmental Education, 16(1), 10-19. doi: 10.1080/00958964.1984.9942696

Wiseman, M., & Bogner, F. X. (2003). A higher-order model of ecological values and its relationship to personality. Personality and Individual Differences, 34(5), 783-794. doi: A higher-order model of ecological values and its relationship to personality.

Wiseman, M., Wilson, G., & Bogner, F. X. (2012). Environmental values and authoritarianism. Psychology Research, 2(1), 25-31.

Wu, L. (2012). Exploring the New Ecological Paradigm Scale for Gauging Children’s Environmental Attitudes in China. The Journal of Environmental Education, 43,2,107-120.