Příroda, biologie a nové technologie v umění

Obsah hlavního článku

Jindra Kubíčková

Abstrakt

Proud umění, v němž se setkává biologie s uměleckou tvorbou, se výrazněji objevuje především na konci dvacátého století, kdy biologie – zejména v podobě genetiky, biochemie či biotechnologií – začala otevírat nedozírné možnosti nejen pro vědce, ale i současné umělce. Biologické inspirace v umění jsou dnes označovány několika pojmy, mezi které patří bio art, transgenní umění či biologické umění a další. Přitom není vždy snadné rozeznat hranice nejen mezi jednotlivými označeními, ale i samotnými uměleckými díly. Často je ostatně obtížné určit v této tendenci hranice mezi vědou a uměním, což je také charakteristický rys práce umělců, kteří se inspirují biotechnologickými postupy. Termín bio art (někdy též Bio-Art nebo Bio Art) se zpravidla používá pro umělecká díla, jejichž hlavním tématem jsou živé organismy či pro díla vytvořená ve spolupráci s těmito organismy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Kubíčková, J. (2022). Příroda, biologie a nové technologie v umění. Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.654
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Jindra Kubíčková

Jindra Kubíčková absolvovala magisterské studium Teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM v Praze. Pracovala jako edukátorka v Národním muzeu a Národní galerii Praha při Sbírce moderního a současného umění. Aktuálně spolupracuje externě na vytváření vzdělávacích programů s Kunsthalle Praha. Je také doktorandkou na Katedře dějin a filozofie přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK.

Reference

Ars Electronica Blog: Joe Davis: In Search of Paradoxes. Dostupné z: https://ars.electronica.art/aeblog/en/2021/11/22/joe-davis-paradoxes/

Atzori, P.; Wollford, K.: Extenden-Body: Interview with Stelarc. In: Stanford University (online). Dostupné z: https://web.stanford.edu/dept/HPS/stelarc/a29-extended_body.html.

Brixová, A.: BIOART - Pojem a vývoj. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. Praha 2016. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/2278.

Jirousová, V.: Od protézy k přeludu - Stelarc. In: Vesmír 77, 658, 1998/11.

Kac, E. Signs of life: bio art and beyond. London: MIT 2007.

De Menezes, M.: Biology as a new media for art: An art research endeavour. Technoetic Arts. 2015, vol. 13, issue 1, s. 115-123. https://doi.org/10.1386/tear.13.1-2.115_1

Stibral, K.: Bio Art: Živé organismy a biologie umění. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. 2011, roč. 5, č. 1, s. 20-41. Dostupné z: https://vvp.avu.cz/app/uploads/2014/08/sesit-2011-10-stibral-bio-art.pdf

http://stelarc.org/projects.php

https://martademenezes.com

https://www.ekac.org/#