Časopis Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI. Dle platné metodiky hodnocení vědy jsou recenzované články v Envigogice zařazeny do kategorie Jneimp.

Vol 19 No 1 (2024)

Publikováno: 01. 01. 2024

DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.665
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.667
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.671
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.669
Zobrazit všechna čísla