1.
Laveuve F. Vzájemné působení hodnot humanismu a holismu jako nezbytné hnací síly vzdělávání pro udržitelný rozvoj na regionální úrovni.: The interaction of Humanism values and Holism values as a necessary driving force of the Education for Sustainable Development at the regional level. Envigogika [Internet]. 1. prosinec 2022 [citován 6. prosinec 2023];17(1). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/651