1.
Janáková M. Kůň v pedagogické praxi. Aktivity s koněm (nejen) v rámci EVVO pro MŠ a ZŠ. : Využití koně v mimoškolních a volnočasových aktivitách. (Horse Asisted education). Envigogika [Internet]. 1. březen 2023 [citován 5. prosinec 2023];18(1). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/641