1.
Vácha Z, Ryplová R, Valvodová E. Pěstitelská gramotnost – sonda znalostí u žáků na druhém stupni základních škol . Envigogika [Internet]. 6. duben 2021 [citován 22. září 2023];16(1). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/615