1.
Huba M. Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia a jej spoločenská reflexia na Slovensku v r. 1990 – 2020. Envigogika [Internet]. 31. srpen 2020 [citován 21. květen 2024];15(1). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/605