1.
Huba M. Český príspevok k ochrane prírody, krajiny a pamiatok na Slovensku v r. 1918–2018. Envigogika [Internet]. 28. říjen 2018 [citován 14. červen 2024];13(2). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/577