1.
Novanská V, Platková A. Adaptívna pamäť – jej vplyv na vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom. Envigogika [Internet]. 31. červenec 2018 [citován 9. prosinec 2023];13(1). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/566