1.
Vladyková L. Identifikácia aplikovanej morálnej filozofie akcentujúcej úvahy ekologického typu – ekologická etika. Envigogika [Internet]. 9. květen 2016 [citován 22. únor 2024];11(1). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/512