1.
Novanska V, Škvarková J, Barková B. Hodnotenie uplatňovania filozofie udržateľného rozvoja v materských školách v meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica na báze indikátorov. Envigogika [Internet]. 30. září 2015 [citován 29. únor 2024];10(2). Dostupné z: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/487